Monday, January 10, 2011

Psychoanalysis Theory

ให้นศ. ศึกษารายละเอียดของทฤษฎีพัฒาการทางจิตของ Sigmund Freud ตามลิงค์ที่ครูให้โดยละเอียดนะครับ
แล้วลอง สรุปพฤติกรรมของเด็กที่เราสังเกตุเห็นด้วยตัวของเราเอง ว่าเด็กมีพฤติกรรมอะไรบ้างตามขั้นพัฒนาการ 5 ขั้น
1. oral stage เด็กมีพฤติกรรม ดังนี้.................
2. anal stage เด็กมีพฤติกรรม ดังนี้.................
.
.
5. genital stage เด็กมีพฤติกรรม ดังนี้..............
แล้วโพสต์คำตอบใน comments นะครับ คิดด้วยตัวเอง อย่าพยายามลอกเพื่อน....ไม่งั้นสมองจะลีบและฝ่อลงทุกๆวัน

คลิ๊กที่นี่

46 comments:

 1. 1.oral stage คือเป็นวัยที่ความพอใจเกิดจากการดูดนมแม่ นมขวดและดูดนิ้ว โดยเฉพาะที่เด็กมีความเครียด บางคร้งจะแสดงด้วยการดูดนิ้ว ดูดปากกา เป็นต้น
  2.anal stage คือวัยนี้ได้รับความพึงพอใจจากทางถวารหนัก คือจากการขับถ่ายอุจจาระ เพราะพ่อแม่มักจะหัดให้เด็กใช้กระโถน และต้องขับถ่ายเป็นเวลา
  3.phallic stage คือความพึงพอใจของวัยนี้อยู่อวัยวะสืบพันธุ์ เด็กมักจะจับต้องลูบคลำอวัยวะเพศ
  4.latence stage คือวัยที่เก็บกดความต้องการทางเพศ หรือความต้องการทางเพศสงบลง เด็กชายมักเล่นจับกลุ่มกับเด็กชาย ส่วนเด็กหญิง ก็จะเล่นกับเด็กหญิง
  5.genital stage คือวัยที่จะมีความต้องการทางเพศตรงข้าม ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นของวัยผู้ใหญ่
  นางสาว ลีน่า ฮายอ
  รหัส 405304055

  ReplyDelete
 2. 1. ขั้นปาก (oral stage)คือในวัยนี้ทารกพึงพอใจกับการใช้ปากทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการดูด กลืน กัด เคี้ยว แทะ กิน เป็นต้น ส่วนใหญ่ทารกจะใช้ปากในการดูดนมแม่ และพึงพอใจเมื่อความต้องการดังกล่าวได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม
  2. ขั้นทวารหนัก(anal stage)ในวัยนี้จะได้รับความพึงพอใจจากการขับถ่าย ที่พ่อแม่เข้มงวดในการฝึกหัดให้เด็กใช้กระโถนและการควบคุมให้ขับถ่ายเป็นเวลา
  3. ขั้นอวัยวะเพศ(phallic stage) คือเด็กในวัยนี้จะสนใจอวัยวะเพศของตน สนใจความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
  4. ขั้นแฝง(latency stage) วัยนี้จะสนใจในเรื่องพัฒนาการด้านสังคมและด้านสติปัญญา พร้อมจะเรียนรู้การมีเหตุผล รู้ผิดชอบชั่วดี สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว เรียนรู้ที่จะมีค่านิยม ทัศนคติ เตรียมพร้อมที่จะปรับตัวและเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่
  5. ขั้นเพศ (genital stage) สนใจเพศตรงข้าม มีแรงจูงใจที่จะรักผู้อื่น มีความต้องการทางเพศ ความเห็นแก่ตัวลดลง ต้องการเป็นอิสระจากพ่อแม่ เป็นระยะเริ่มต้นของวัยผู้ใหญ่ ต้องการความสนใจ การยอมรับจากสังคม และมีการเตรียมตัวเป็นผู้ใหญ่
  นางสาว นุรไอนี แปเฮาะอีเล
  รหัส 405304069
  โปรแกรม คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 3. 1.ขั้นปาก (oral stage )เด็กมีพฤติกรรม ที่ใช้ปากเป็นหลัก กิจกรรมทุกอย่างจะใช้ปาก เพราะความพอใจอยู่ที่ช่องปาก เป็นช่วงที่เด็กจะมีความสุขกับการกิน ดูด
  2.ขั้นทวารหนัก ( anal stage )เด็กวัยนี้ได้รับความพอใจทางทวารหนัก คือ จากการขับถ่ายอุจาระ แต่ผู้ใหญ่ควรให้เด็กรู้จักการขับถ่าย เช่น ฝึกให้รักษาความสะอาด จะทำให้เด็กพัฒนาวินัยและอารมณ์ได้ เองแต่ไม่ควรเข้มงวดมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาได้
  3.ขั้นอวัยวะเพศ( Phallic Stage)ความพึงพอใจของเด็กวัยนี้อยู่อวัยวะสืบพันธุ์ เด็กมักจะจับต้องลูกคลำอวัยวะเพศ เพราะอยากรู้อยากเห็นเกิดความสุขสบายในขณะเดียวกันจึงเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยนี้ ผู้ใหญ่ไม่ควรตกใจหรือห้ามไม่ให้ทำ
  4.ขั้นแฝง(Latency Stage) เด็กเก็บกดความต้องการทางเพศ หรือความต้องการทางเพศสงบลง (Quiescence Period) เด็กชายมักเล่น หรือจับกลุ่มกับเด็กชาย ส่วนเด็กหญิง ก็จะเล่น หรือจับกลุ่มกับเด็กหญิงเด็กจะต้องการเล่นกับเพื่อนๆอย่างเดียว โดยจะเก็บความต้องการอื่นๆ
  5.ขั้นสนใจเพศตรงข้าม(Genital Stage)จะมีความต้องการทางเพศ วัยนี้จะมีความสนใจในเพศตรงข้าม ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นของวัยผู้ใหญ่

  ชื่อ...นางสวาซารีปะ เจะอาลี
  รหัส...405304086

  ReplyDelete
 4. อยากให้พวกเรา บอกพฤติกรรม ที่เรา "สังเกตุเห็นด้วยตัวเราเอง" ไม่ใช่ เอาพฤติกรรมตามทฤษฎี มาบอกครูอีก

  ReplyDelete
 5. 1.ขั้นปาก(Oral Stage)คือเด็กแรกเกิดจนถึงปีกว่าๆเด็กช่วงนี้พึงพอใจกับการได้ดูด กิน ได้กอด ได้สัมผัสกับอากาศหนาวร้อนเป็นต้น พฤติกรรมที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือเด็กช่วงนี้มีความสุขกับการได้ดูดนมแม่และตอบสนองตามที่ต้องการ
  2.ขั้นทวารหนัก(Anal Stage)คือเด็กวัยนี้พึงพอใจกับการขับถ่ายอุจจาระ สอนให้รู้จักกับความสะอาด ถ่ายเป็นที่เป็นทาง
  3.ขั้นอวัยวะเพศPhallic Stage)คือเด็กวัยนี้มีความอยากรู้อยากสัมผัสเป็นธรรมดาของเด็กเมื่อเจอสิ่งที่แตกต่างระหว่างหญิงชายทำให้ผู้ใหญ่ต้องให้คำแนะนำและชักจูงเด็กไปในทางที่ดี
  4.ขั้นแฝง(Latency Stage)คือเด็กวัยนี้จะกดดันและเก็บกดกับเรื่องทางเพศ
  5.ขั้นสนใจเพศตรงข้าม(Genital Stage)คือเด็กวัยนี้จะมีความต้องการในเพศตรงข้าม เป็นช่วงเริ่มต้นในสิ่งที่อยากรู้อยากลอง

  ชื่อ นางสาวฟารีดา วาแวนิ
  รหัส 405304063

  ReplyDelete
 6. 1.ขั้นปาก(Oral stage)คือการพัฒนาการการใช้ปาก มีความพึงพอใจอยู่ที่ปากตั้งแต่(0-18เดือน) มีความสุขกับการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยงกับการกิน การสัมผัส การดูด
  2.ขั้นทวารหนัก(Anal stage)การพึงพอใจทางทวารหนักตั้งแต่(2-3ปี) คืค การขับถ่ายอุจจาระ ในขั้นทวารหนักเป็นวัยที่ต้องฝึกทางด้านวินัยและอารมณ์เช่นการฝึกให้รักษาความสะอาด
  3.ขั้นอวะเพศ(Phallic stage)ตั้งแต่(3-5ปี)การพัฒนาบทบาททางเพศ มีความพึงพอใจกับการจับอวัยวะเพศของตัวเองมีความอยากรู้อยากเห็นเด็กจะเกิดความสุข ความสบาย การเลียนแบบของพ่อแม่ดังนั้นผู้ใหญ่จึงต้องอธิบายเกี่ยวกับการกระทำของเด็ก
  4.ขั้นแฝง (Latency stage)ตั้งแต่(6-12ปี)การพัฒนาทักษะทางสังคม เด็กต้องการเล่น และการเข้าสังคมเช่นการจับกลุ่มกัน
  5.ขั้นเพศ(Genitat stage)ตั้งแต่(12ขึ้นไป)เด็กมีจินตนาการทางเพศ มีความสนใจเพศตรงข้ามและควรส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กอยู่ในการดูแลของพ่อ แม่และครู ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้ของวัยผู้ใหญ่
  ชื่อ นางสาว คูไซมะห์ เจ๊ะ
  รหัส 405304053

  ReplyDelete
 7. 1.ขั้นปาก ( Oral stage ) เด็กในช่วงนี้จะมีพฤติกรรม ดังนี้
  - เด็กจะมีความสุข เมื่อดูดนมแม่
  - เด็กจะชอบดูดนิ้ว
  - เด็กจะร้องไห้เมื่อไม่ได้รับประทานอาหารตามเวลา
  - เด็กจะชอบนำของต่างๆเข้าปาก เช่น ปากกา ของเล่น เป็นต้น
  2.ขั้นทวาร (Anal stage)เด็กในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมดังนี้
  - เด็กจะชอบเล่นมากว่ารับประทานอาหาร
  - เด็กจะชอบกลั้นอุจจาระ
  - เด็กจะเล่นสัมผัสทางทวารหนัก
  3.ขั้นอวัยวะตอนต้น (Phallic stage)เด็กในช่วงนี้จะมีพฤติกรรม ดังนี้
  - เด็กจะชอบซักถาม อยากรู้อยากเห็น
  - เด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมพ่อแม่
  - เด็กจะมีความสนใจในการจับต้องอวัยวะเพศ โดยเฉพาะเพศตรงข้าม และจะเกิดจินตนาการทางเพศ
  4.ขั้นแฝง (Latency stage)เด็กในช่วงนี้จะมีพฤติกรรม ดังนี้
  - เด็กจะเริ่มมีชีวิตสังคมภายนอกบ้านและปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆในโรงเรียน
  - เด็กจะมีความสามารถสนุกสนานในการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนกลุ่มเดียวกัน
  - เด็กจะเก็บกดความต้องการทางเพศ เด็กชายจึงมักเล่นและจับกลุ่มกับเด็กชาย เด็กหญิงจะเล่นและจับกลุ่มกับเด็กหญิง
  5.ขั้นอวัยวะเพศตอนปลาย (Genitat stage)เด็กในช่วงนี้จะมีพฤติกรรม ดังนี้
  - เด็กเริ่มที่จะรักตัวเอง เอาใจใส่ในด้านสุขภาพมากขึ้น
  - เด็กจะชอบรักสวยรักงาม
  - เด็กจะมีการแสวงหาความสุขทางเพศระหว่างชายหญิง
  - เด็กจะเป็นตัวของตัวเอง

  ชื่อ นางสาวฟัตฮียะห์ เจะและ
  รหัส 405304062

  ReplyDelete
 8. 1.Oral stage มีพฤติกรรมดังนี้
  - เด็กชอบร้องไห้
  - ชอบเอาของเล่นเข้าในปาก
  - ชอบดูดนิ้วมือ
  - ชอบร้องไห้ เมื่อไม่ได้ของที่ต้องการ
  2.Anal stage มีพฤติกรรมดังนี้
  - เด็กจะเริ่มฝึกหัดขับถ่าย
  - เด็กจะลอกเลียนพฤติกรรมในการขับถ่ายปัสสาวะ
  - เด็กจะเล่นอวัยวะเพศ
  3.Phallic stage มีพฤติกรรมดังนี้
  - ชอบโชว์อวดอวัยวะเพศให้กับเพื่อนเล่น
  - ชอบสังเกตอวัยวะเพศตรงข้าม
  4.Latency stage มีพฤติกรรมดังนี้
  - ชอบรวมกลุ่มกับเพศเดียวกัน
  - ชอบแกล้งกับเพศตรงข้าม
  - เด็กจะมีความอยากรู้อยากลอง
  5.Genitat stage มีพฤติกรรมดังนี้
  - ชอบตามเพื่อนฝูง
  - ชอบเที่ยวนอกบ้าน
  - จะมีความมั่นใจในตัวเอง

  นางสาวสารอ บาฮอ
  รหัส 405304061

  ReplyDelete
 9. 1.ขั้นปาก (oral stage) เด็กในวัยนี้เด็กจะสนใจในเรืองของการกิน อะไรที่อยู่ข้างหน้าเด็กก็จะเก็บมากินหมด เพราะเด็กยังแยกไม่ได้ว่ากินได้หรือกินไม่ได้ หรือดูด
  2.ขั้นทวารหนัก ( anal stage ) เด็กในวัยนี้เราควรสอนให้ทำอะไรเอง ฝึกให้เขาทำอะไรด้วยตัวเอง เข้าห้องน้ำเอง และฝึกให้เขารักษาความสะอาด
  3.ขั้นอวัยวะเพศ( Phallic Stage) เด็กมักจะจับต้องลูกคลำอวัยวะเพศ เพราะอยากรู้อยากเห็นเกิดความสุขสบายในขณะเดียวกันจึงเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยนี้ ผู้ใหญ่ไม่ควรตกใจหรือห้ามไม่ให้ทำ และอธิบายว่าแบบนี้เพศอะไร และแบบนี้เพศอะไร
  4.ขั้นแฝง(Latency Stage) มีความสนใจในด้านสังคมรอบข้างมากขึ้น เด็กเริ่มมีเหตุผล รู้ผิดชอบชั่วดี สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว เรียนรู้ที่จะมีค่านิยม ทัศนคติ เตรียมพร้อมที่จะปรับตัวและเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่
  5.ขั้นสนใจเพศตรงข้าม(Genital Stage)เด็กในวัยนี้เริ่มมีพฤติกรรมในเรื่องของเพศตรงข้ามมากขึ้น เริ่มมีความอยากรู้ อยากลอง ว่ามันเป็นแบบไหน
  นางสาวรุสนี สะมะแอ
  รหัส 405304050

  ReplyDelete
 10. 1.ขั้นปาก ( Oral stage ) เด็กในช่วงนี้จะมีพฤติกรรม ดังนี้
  -เด็กจะร้องไห้เมื่อไม่ได้รับประทานอาหารตามที่เขาต้องการ
  -เด็กจะชอบนำสิ่งของต่างๆ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งสกปรก ไม่สกปรก อันตรายหรือไม่อันตราย ก็จะนำเข้าปากหมด
  -เด็กจะมีความสุขเมื่อได้ดูดนมแม่
  2.ขั้นทวาร (Anal stage)เด็กในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมดังนี้
  -เมื่อเด็กได้รับการสอนในการขับถ่ายที่ดี เด็กก็จะเป็นคนที่รักษาความสะอาด ไม่ดื้อ
  -ชอบสัมผัสกับทวารหนัก
  -ชอบเล่นมากกว่ากิน
  -ถ้าไม่ได้รับการฝึกในการขับถ่าย เด็กก็จะเป็นคนที่ขี้เกียจ เป็นคนที่ไม่รักความสะอาด

  3.ขั้นอวัยวะตอนต้น (Phallic stage)เด็กในช่วงนี้จะมีพฤติกรรม ดังนี้
  -เด็กจะชอบดูหรือจับอวัยวะเพศของตัวเอง
  -เด็กจะชอบซักถาม อยากรู้อยากเห็น
  -เด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมพ่อแม่
  - เด็กจะมีความสนใจในการจับต้องอวัยวะเพศ โดยเฉพาะเพศตรงข้าม และจะเกิดจินตนาการทางเพศ
  -ชอบโชว์อวัยวะเพศของตัวเองให้คนอื่นดูหรือจับ
  -เด็กผู้ชายจะติดแม่ไม่ยอมให้คนอื่นเข้าใกล้ ส่วนเด็กผู้หญิงก็จะติดพ่อไม่ยอมให้คนอื่นเข้าใกล้เหมือนกัน
  4.ขั้นแฝง (Latency stage)เด็กในช่วงนี้จะมีพฤติกรรม ดังนี้
  - เด็กจะเริ่มมีชีวิตสังคมภายนอกบ้านและปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆในโรงเรียน
  - เด็กจะมีความสามารถสนุกสนานในการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนกลุ่มเดียวกัน
  - เด็กจะเก็บกดความต้องการทางเพศ เด็กชายจึงมักเล่นและจับกลุ่มกับเด็กชาย เด็กหญิงจะเล่นและจับกลุ่มกับเด็กหญิง
  -เด็กจะเริ่มเป็นคนที่มีเหตุผล
  5.ขั้นอวัยวะเพศตอนปลาย (Genitat stage)เด็กในช่วงนี้จะมีพฤติกรรม ดังนี้
  - เด็กเริ่มที่จะรักตัวเอง เอาใจใส่ในด้านสุขภาพมากขึ้น
  -ชอบตามเพื่อนฝูงไม่ว่าทางที่เพื่อนพาไปเป็นทางที่ดีหรือไม่ดี
  - จะมีความมั่นใจในตัวเอง
  - เด็กจะมีการแสวงหาความสุขทางเพศระหว่างชายหญิง

  ReplyDelete
 11. 1.ขั้นปาก ( Oral stage ) เด็กในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมดังนี้
  - เด็กจะชอบเอาของใสปาก
  - เด็กจะร้องเมื่อรู้สึกไม่สบาย, ปวด, กลัว
  - เด็กจะชอบเล่นเป่าน้ำลาย
  - เด็กจะชอบให้อุ้ม
  - เด็กจะกลัวคนแปลกหน้า
  2.ขั้นทวาร (Anal stage)เด็กจะมีพฤติกรรมดังนี้
  - ชอบวิ่ง แต่ยังทรงตัวได้ไม่ดี
  - เด็กจะไม่ชอบแบ่งของ
  - อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย
  3.ขั้นอวัยวะตอนต้น (Phallic stage)เด็กจะมีพฤติกรรม ดังนี้
  - เด็กจะชอบสังเกต เลียนแบบผู้อื่น
  - เด็กจะสนใจอวัยวะเพศของตนเองและผู้อื่น
  - เด็กจะชอบจินตนาการและทำตามที่ตัวเองคิด
  4.ขั้นแฝง (Latency stage)เด็กจะมีพฤติกรรม ดังนี้
  - เด็กจะเริ่มจับกับเพื่อนๆ และชอบทำกิจกรรมภายในกลุ่ม
  - เด็กจะชอบทำอะไรด้วยตัวเอง
  - เด็กจะเริ่มสนใจเพศตรงข้าม
  5.ขั้นอวัยวะเพศตอนปลาย(Genitat stage)เด็กจะมีพฤติกรรมดังนี้
  - เด็กจะชอบอยู่กับเพื่อน
  - เริ่มสนใจเพศตรงข้าม
  - เด็กจะชอบแต่งตัว รักสวยรักงาม
  - เด็กจะไม่ค่อยเชื่อฟังผู้ใหญ่ แต่จะเชื่อเพื่อนหรือคนวัยเดียวกันมากกว่า

  นางสาวฮายาตี หะยีเจ๊ะนะ
  รหัส 405304085

  ReplyDelete
 12. 1.ขั้นปาก ( Oral stage ) เด็กในช่วงนี้จะมีพฤติกรรม ดังนี้
  -เด็กจะร้องไห้เมื่อไม่ได้รับประทานอาหารตามที่เขาต้องการ
  -เด็กจะชอบนำสิ่งของต่างๆ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งสกปรก ไม่สกปรก อันตรายหรือไม่อันตราย ก็จะนำเข้าปากหมด
  -เด็กจะมีความสุขเมื่อได้ดูดนมแม่
  2.ขั้นทวาร (Anal stage)เด็กในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมดังนี้
  -เมื่อเด็กได้รับการสอนในการขับถ่ายที่ดี เด็กก็จะเป็นคนที่รักษาความสะอาด ไม่ดื้อ
  -ชอบสัมผัสกับทวารหนัก
  -ชอบเล่นมากกว่ากิน
  -ถ้าไม่ได้รับการฝึกในการขับถ่าย เด็กก็จะเป็นคนที่ขี้เกียจ เป็นคนที่ไม่รักความสะอาด

  3.ขั้นอวัยวะตอนต้น (Phallic stage)เด็กในช่วงนี้จะมีพฤติกรรม ดังนี้
  -เด็กจะชอบดูหรือจับอวัยวะเพศของตัวเอง
  -เด็กจะชอบซักถาม อยากรู้อยากเห็น
  -เด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมพ่อแม่
  - เด็กจะมีความสนใจในการจับต้องอวัยวะเพศ โดยเฉพาะเพศตรงข้าม และจะเกิดจินตนาการทางเพศ
  -ชอบโชว์อวัยวะเพศของตัวเองให้คนอื่นดูหรือจับ
  -เด็กผู้ชายจะติดแม่ไม่ยอมให้คนอื่นเข้าใกล้ ส่วนเด็กผู้หญิงก็จะติดพ่อไม่ยอมให้คนอื่นเข้าใกล้เหมือนกัน
  4.ขั้นแฝง (Latency stage)เด็กในช่วงนี้จะมีพฤติกรรม ดังนี้
  - เด็กจะเริ่มมีชีวิตสังคมภายนอกบ้านและปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆในโรงเรียน
  - เด็กจะมีความสามารถสนุกสนานในการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนกลุ่มเดียวกัน
  - เด็กจะเก็บกดความต้องการทางเพศ เด็กชายจึงมักเล่นและจับกลุ่มกับเด็กชาย เด็กหญิงจะเล่นและจับกลุ่มกับเด็กหญิง
  -เด็กจะเริ่มเป็นคนที่มีเหตุผล
  5.ขั้นอวัยวะเพศตอนปลาย (Genitat stage)เด็กในช่วงนี้จะมีพฤติกรรม ดังนี้
  - เด็กเริ่มที่จะรักตัวเอง เอาใจใส่ในด้านสุขภาพมากขึ้น
  -ชอบตามเพื่อนฝูงไม่ว่าทางที่เพื่อนพาไปเป็นทางที่ดีหรือไม่ดี
  - จะมีความมั่นใจในตัวเอง
  - เด็กจะมีการแสวงหาความสุขทางเพศระหว่างชายหญิง

  นางสาวสารีมะห์ เจ๊ะแน
  รหัส 405304075

  ReplyDelete
 13. พฤติกรรมของเด็กในแต่ละช่วงพัฒนาการทางจิต

  1.Oral Stage เด็กจะมีพฤติกรรม ดังนี้
  - เด็กพึงพอใจกับการใช้ปากทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสุขกับตนเอง เช่น การดูด กลืน กัด เคี้ยว แทะ กิน เป็นต้น
  * ชอบดูดนมแม่ นมขวด หรือดูดนิ้วมือ
  * ชอบสัมผัสสิ่งของใกล้ตัวด้วยปาก
  * เวลาป้อนข้าว เด็กจะชอบอมข้าว
  * เด็กจะร้องไห้ เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองทางด้านปาก

  2.Anal Stage เด็กจะมีพฤติกรรม ดังนี้
  - เด็กชอบที่จะวิ่งเล่นมากกว่าการทานอาหาร โดยเฉพาะการเล่นที่สัมผัสทางทวารหนัก
  - เด็กชอบที่จะกลั้นอุจจาระ
  - เด็กจะขับถ่ายอุจจาระตามความต้องการของตัวเอง
  โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ และเวลา
  - เด็กจะอารมณ์ดี เมื่อมีความพึงพอใจกับความสามารถ
  ในการควบคุมอวัยวะขับถ่ายของตน

  3. Phallic Stage เด็กจะมีพฤติกรรม ดังนี้
  - เด็กจะสนใจอวัยวะเพศของตน และแสดงออกด้วยการจับต้องลูบคลำอวัยวะเพศ
  - เด็กจะวิตกกังวลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
  - เด็กจะรับเอาค่านิยม คุณธรรม และบรรทัดฐานทางสังคมของพ่อแม่มาไว้ในตัว ไม่ว่าทางด้านการแต่งกาย หรือการทำกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

  4. Latency Stage เด็กจะมีพฤติกรรม ดังนี้
  - เด็กชอบที่จะจับกลุ่มทำกิจกรรมนอกบ้านร่วมกับเพื่อนๆ เพศเดียวกันมากขึ้น
  - เด็กจะพยายามเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆ ในโรงเรียน
  - มีเพื่อนสนิทเป็นเพศเดียวกัน และสนใจบทบาททางเพศของตนเองมากขึ้น

  5. Genital Stage จะมีพฤติกรรม ดังนี้
  - เด็กจะเริ่มสนใจเพื่อนต่างเพศ และมีแรงจูงใจที่จะรักผู้อื่นมากขึ้น
  - เด็กจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อเรียกร้องความสนใจและการยอมรับของสังคม
  - เด็กจะมีความต้องการทางเพศ ส่งผลให้มีการแสวงหาความสุขทางเพศระหว่างชาย-หญิง
  - ต้องการเป็นตัวของตัวเอง และต้องการความเป็นอิสระจากพ่อแม่

  ชื่อ นางสาวนูรฮีดายะห์ รามันเจะ
  รหัส 405304071
  โปรแกรม คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 14. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ที่ดิฉันสังเกตได้มี ดังนี้
  1.ขั้นปาก (Oral Stage)
  >> เด็กชอบดูดนม ดูดนิ้ว
  >> เด็กชอบกินทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ของเล่น
  >> เด็กชอบร้องไห้พอถึงเวลากินนม หรือนอน
  2.ขั้นทวารหนัก (Anal Stage)
  >> เด็กชอบอุจจาระหรือปัสสาวะรดที่นอน
  >> เด็กชอบเล่นสกปรกตามพื้นดิน
  3.ขั้นอวัยวะเพศ (Phallic Stage)
  >> เด็กมีความพอใจเมื่อได้สัมผัสอวัยวะเพศ
  >> เด็กชอบเล่นถลกกระโปรงดูอวัยวะเพศ
  >> เด็กชอบดูอวัยวะเพศของตน
  4.ขั้นแฝง (Latency Stage)
  >> เด็กชอบเล่นมาก เวลาเรียนบางครั้งก็ยังเล่น
  >> เด็กชอบเล่นเป็นกลุ่มๆ ผู้หญิงก็เล่นส่วนผู้หญิง ผู้ชายก็เล่นส่วนผู้ชาย
  >> เด็กจะให้ความสนใจเพื่อนมากกว่าตัวเอง
  5.ขั้นสนใจเพศตรงข้าม (Genital Stage)
  >> เด็กเริ่มมีความสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้น
  >> เด็กไม่ชอบชีวิตที่มีการบังคับ ชอบที่จะเป็นอิสระมากกว่า
  >> เด็กจะมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายมาก
  >> เด็กจะอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ จะเชื่อฟังเพื่อนมากกว่าพ่อแม่
  >> เด็กจะทำอะไรตามความต้องการของตัวเอง

  ชื่อนางสาวฟาตีหะฮ์ ปียา
  รหัส 405304067
  เอก คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 15. 1.Oral stage เป็นพติกรรมที่เด็กมีความพอใจอยู่ที่ช่องปาก เด็กจะชอบ กัด กิน ดูด เช่น เด็กชอบนำของเล่นที่อยู่ในมือใส่เข้าปาก เด็กจะชอบดูดนิ้วเวลาไม่ได้ดูดนม
  2.Anal stage เด็กจะเริ่มฝึกการขับถ่ายด้วยตนเองและจะชอบสัมผัสทวารหนัก และชอบลอกเลียนแบบพฤติกรรมการขับถ่าย เด็กจะชอบเล่นมากกว่ากิน
  3.Phallic stage เด็กวัยนี้เป็นเด็กวัยอยากรู้อยากเห็น ชอบซักถาม ชอบเลียนแบบพฤติกรรมของพ่อ-แม่ และชอบจับต้องอวัยวะเพศ
  4.Latency stage เด็กจะเริ่มมีสังคมเป็นของตัวเอง มีสังคมนอกบ้านร่วมกับเพื่อนเพศเดียวกัน และจะมีความเก็บกดความต้องการทางเพศ
  5.Genital stage เด็กจะเริ่มสนใจเพศตรงข้าม มีความต้องการทางเพศ มักจะเรียกร้องความสนใจจากเพศตรงข้าม มีความมั่นใจในตัวเอง

  นัสรินทร์ มะดง
  405304077

  ReplyDelete
 16. 1 ขั้นปาก(Oral Stage)อยู่ในช่วงแรกเกิด - 18 เดือน เด็กจะมีพฤติกรรม ดังนี้
  - ชอบดูดนม สิ่งของ
  - ชอบร้องไห้เมื่อมีความต้องการสิ่งต่างๆ
  - เมือหยิบสิ่งของใกล้ตัวได้ มักจะนำเข้าปาก
  2 ขั้นทวารหนัก (Anal Stage) อายุ 2-3 ปี มีพฤติกรรม ดังนี้
  - พึงพอใจกับความสามารถในการควบคุมอวัยวะของตนเอง
  - ชอบถ่ายด้วยตนเอง
  - พึงพอใจเมื่อมีสิ่งมากระตุ้น หรือเร้าบริเวณทวาร
  3 ขั้นอวัยวะเพศ(Phallic Stage) อายุ 3-5 ปี มีพฤติกรรมดังนี้
  - เด็กมีความพอใจที่ได้จับต้องอวัยวะเพศ
  - เด็กชายจะรักใคร่และห่วงแหนแม่ ส่วนเด็กหญิงจะรักใคร่และห่วงแหนพ่อ
  - เด็กชายจะเกิดความวิตกกังวลกลัวว่าจะถูกตัดอวัยวะเพศ
  ี4 ขั้นแฝง (Latency Stage) อายุระหว่าง 6-12 ปี เด็กจะมีพฤติกรรม ดังนี้
  - เด็กจะเก็บกดความต้องการทางเพศ
  - ชอบจับกลุ่มในเพศเดียวกัน โดยไม่สนใจเพศตรงข้าม
  5 ขั้นสนใจเพศตรงข้าม (Gaenital Stage) เด็กจะมีพฤติกรรม ดังนี้
  - เด็กจะมีความต้องการทางเพศมาก
  - จะสนใจในเพศตรงข้าม

  นางสาวทาริกา บินมามะ
  รหัส 405304058
  เอก คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 17. สรุปพฤติกรรมของเด็กที่สังเกตุเห็นตามขั้นพัฒนาการ 5 ขั้น ดังนี้
  1.ขั้นปาก (oral stage)
  -เด็กจะร้องไห้เมื่อมีความต้องการบางอย่าง เช่น เวลาหิว เป็นต้น หรือไม่พอใจในสภาพแวดล้อมที่ประสบอยู่ เช่น เมื่อเด็กปัสสาวะในผ้าอ้อมเด็กจะร้อง เป็นต้น
  -หัวเราะและส่งเสียงเมื่อมีคนมาเล่นด้วย ชอบเล่นเสียงและออกเสียง
  -เด็กชอบดูด เช่น ดูดนมมารดา ดูดนมหัวนมจากขวด
  -เด็กจะชอบเอาสิ่งของใส่ปาก และเมื่อเด็กเห็นใครกินอะไรก็อยากจะกินด้วย
  -เด็กจะพยายามเรียกผู้เลี้ยงดู เช่น เรียกแม่ว่า มะ
  2.ขั้นทวาร (anal stage)
  -เด็กจะชอบสัมผัสทวารหนัก
  -เด็กบางคนจะกลั้นอุจจาระและมักจะไม่บอกเมื่ออยากถ่ายอุจจาระ จนถ่ายอุจจาระเรื่อยราด ไม่เป็นที่เป็นทางหรือถ่ายในผ้าอ้อม สำหรับเด็กที่ยังใส่ผ้าออ้ม
  -เด็กที่ไม่กลั้นอุจจาระมักจะบอกเมื่อต้องการถ่ายอุจจาระ
  3.ขั้นอวัยวะเพศ (Phallic Stage)
  -เด็กผู้หญิงชอบที่จะใกล้ชิดและสนิทสนมกับพ่อ
  -เด็กผู้ชายชอบที่จะใกล้ชิดและสนิทสนมกับแม่
  -เด็กผู้หญิงจะเชื่อฟังพ่อมากกว่าแม่
  -เด็กผู้ชายจะเชื่อฟังแม่มากกว่าพ่อ
  -เด็กผู้หญิงชอบเอาเครื่องสำอางแม่มาใส่
  -เด็กชอบสัมผัสอวัยวะเพศของตน
  4.ขั้นแฝง(Latency Stage)
  -เด็กจะเข้ากลุ่มเล่นกับเพศเดียวกัน
  -มีเพื่อนสนิทเป็นเพศเดียวกัน
  5.ขั้นสนใจเพศตรงกันข้าม(genital stage)
  -เด็กผู้ชายชอบแกล้งเด็กผู้หญิง
  -เริ่มมีการจีบกันในกลุ่มเพื่อนในชั้นเรียน
  -เริ่มมีแฟน
  -มีครอบครัว
  -มีความต้องการทางเพศตามวุฒิภาวะ และเพศ

  นางสาวอัฟฟะห์ แขวงบู รหัสนักศึกษา 405304064
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 18. 1.ขั้นปาก ( Oral stage ) เด็กในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมดังนี้
  เด็กจะชอบเอาของเล่นใส่ปาก เริ่มหัดพูดเป็นบางคำ ชอบที่เล่นกับของต่างๆและมักจะร้องไห้เมื่อไม่ได้ของที่อยากเล่นหรือเวลาที่ไม่ถูกใจ
  2.ขั้นทวาร (Anal stage) เด็กจะมีพฤติกรรมดังนี้
  เด็กในขั้นนี้จะเริ่มมี่พัฒนาการที่ดีขึ้น เริ่มรู้จักสิ่งต่างๆมากขึ้นและเริ่มที่จะหัดขับถ่ายได้ด้วยตัวเอง แต่เด็กบางคนจะไม่บอกเมื่อต้องการจะถ่าย ชอบกลั้นไว้
  3.ขั้นอวัยวะตอนต้น (Phallic stage) เด็กจะมีพฤติกรรม ดังนี้
  เด็กวัยนี้จะชอบสัมผัสอวัยวะของตนเอง เริ่มให้ความสนใจกับเพศตรงข้ามและเลียนแบบุคคลที่ใกล้ชิด
  4.ขั้นแฝง (Latency stage) เด็กจะมีพฤติกรรม ดังนี้
  เด็กจะเริ่มรู้จักกับสังคมมากขึ้น และมักจะชอบทำเลียนแบบคนรอบข้างหรือสิ่งที่ตนพบเห็น
  เริ่มจะเริ่มสนใจเพศตรงข้าม ติดเพื่อน
  5.ขั้นอวัยวะเพศตอนปลาย(Genitat stage) เด็กจะมีพฤติกรรมดังนี้
  เด็กในวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็น ชอบลองสิ่งแปลกใหม่ ติดเพื่อนและจะชอบอยู่กับเพื่อน ชอบทำตามสิ่งที่ตนเองคิด ตามเพื่อน ไม่ชอบให้ใครมาบังคับ มีความต้องการทางเพศและอิสระในการคบเพื่อนต่างเพศ

  นางสาวอัสมะอ์ เจ๊ะอีแต
  รหัส 405304060
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 19. 1 ขั้นปาก ในขั้นนี้จะมีพฤติกรรม คือ เด็กจะกินแต่นมแม่ เด็กจะชอบเล่นของเล่นต่างๆ และชอบเอาของเล่นใส่ปากและนอกเนื้อจากของเล่นก็จะชอบเอาใส่ปาก เวลาต้องการอะไรก็ตาม เด็กวัยนี้มักจะร้องและจะพูดได้เป็นบางคำ
  2. ขั้นทวารหนัก ในขั้นนี้เด็กจะพูดเป็นประโยชน์มากขึ้น เด็กวัยนี้จะชอบสังเกต จะเรียกชื่อสิ่งต่างๆและคนที่คุ้นเคย จะตักอาหารกินเองได้และชอบทำอะไรด้วยตนเอง
  3. ขั้นอวัยวะเพศ ในขั้นนี้เด็กบอกชื่อและเพศตนเองได้ รู้จักให้และรับ รู้จักรอ วาดรูปตามแบบได้ เด็กวัยนี้มักจะชอบซักถามเรื่องต่างๆที่สงสัยและสามารถแปรงฟันด้วยตนเองได้
  4 ขั้นแฝง ในขั้นนี้จะอยู่ในช่วงประถมศึกษา เด็กจะเข้ากลุ่มกับเพื่อนได้ และยอมรับกติกาการเล่นกับเพื่อนๆได้ และเด็กที่เก่งในวัยนี้จะเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ และเป็นที่รักของเพื่อนๆ
  5 ขั้นอวัยวะเพศ ในขั้นนี้เด็กจะเริ่มมีความรู้สึกทางเพศ รักสวยรักงาม พยายามสร้างจุดเด่นให้เป็นที่สนใจของผู้คน โดยเฉพาะเพศตรงข้าม มีความมั่นใจในตนเอง

  นางสาวไอมี เจะหลง
  รหัส 405304078
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 20. 1.ขั้นปาก (oral stage)
  -เด็กจะใช้ปากในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ร้องเมื่อเด็กหิว หยิบของใส่ปาก ดูดนมแม่ ร้องเมื่อไม่พอใจกับความต้องการของเด็ก
  2.ขั้นทวาร (Anal stage)
  -เด็กขั้นนี้จะสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เด็กจะมีความพึงพอใจกับความสามารถของตนเอง และสิ่งแรกที่เขารู้สึกว่าเขาพอใจ คือการที่เขาได้นั้งอุจจาระเอง หรือ กลั้นอุจจาระใว้ และเมื่อเขาได้ทำบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเอง เป็นต้น
  3.ขั้นอวัยวะตอนต้น (Phallic stage)
  -เด็กขั้นนี้จะรู้สึกถึงความแตกด่างของตนเองกับเพศตรงข้าม เด็กอาจจะจับหรือดู อวัยวะของตนเอง และของคนอื่น และเด็กวัยนี้จะชอบเลียนแบบคนที่เลี้ยงดู เป็นแบบอย่าง
  4.ขั้นแฝง (Latency stage)
  -เด็กจะเริ่มเข้าหาเพื่อน มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนมากขึ้น เด็กจะเริ่มเกาะกลุ่มกัน กับเพศเดียวกัน
  5.ขั้นอวัยวะเพศตอนปลาย(Genitat stage)
  -เด็กขั้นนี้จะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น เด็กจะมีการคบเพื่อนต่างเพศ มีความต้องการทางเพศ สนิทสนมกับเพศตรงข้ามมากขึ้น ชอบอิสระ ไม่ชอบกฎเกฑณ์ ไม่ชอบระเบียบ อยากทำในสิ่งที่ตนเองต้องการอยากจะทำ ชอบไปนอนบ้านเพื่อน ชอบเที่ยว อยากรู้อยากลองในสิ่งที่เขาไม่ลองเพราะคิดว่าตัวเองแน่ รักศักดิ์ศรีของตน คิดอยากจะมีครอบครัว อยากมีการงานที่ดี อยากมีคนรัก อยากมีคนเอาใจใส่ เป็นต้น

  นางสาว ปัตมา สมาแอ
  รหัส 405304088
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 21. พัฒนาการทางจิตของเด็กวัยต่างๆที่เคยสังเกตเห็นมีมาดังนี้
  1.ขั้นปาก (oral stage)เด็กวัยนี้จะมีพฤติกรรมส่วนใหญ่คือ
  การใช้ปากทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การดื่มนมจากมารดา การเล่นน้ำลายตัวเอง หรือแม้กระทั่งการจับต้องสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ เด็กวัยนี้จะนำสิ่งของเข้าภายในปากของตัวเองไม่ว่าจะรับประทานได้หรือไม่ก็ตาม เวลารับประทานอะไรมักจะไม่ค่อยรับประทานแบบจริงๆจังๆ ชอบอมอาหารเอาไว้ในปากมากกว่า
  2.ขั้นทวารหนัก ( anal stage )พฤติกรรมของเด็กวัยนี้คือ
  เขามักจะอุจจาระหรือปัสสาวะไม่ถูกที่ถูกทาง จึงต้องมีการสอนให้เขารู้จักบอกเวลาที่เขาอยากจะอุจจาระหรือปัสสาวะ หลังจากนั้นเขาจึงเริ่มบอกกับพ่อแม่ได้ เวลาที่เขามีอาการปวดปัสสาวะหรืออุจจาระ เช่น "แม่จ๋า..ฉี่.ฉี่."แต่ในขณะที่เขาบอกนั้นเขาอาจจะกำลังปัสสาวะอยู่หรือบางทีเขาอาจจะปัสสาวะเสร็จไปแล้วก็ได้ เด็กวัยนี้จึงต้องถูกฝึกเกี่ยวกับการกลันปัสสาวะและอุจจาระ การปัสสาวะและอุจจาระให้ถูกที่ ซึ่งเป็นการฝึกวินัยขั้นแรกของพวกเขา
  3.ขั้นอวัยวะเพศ( Phallic Stage)พฤติกรรมของเด็กวัยนี้ก็คือ
  เขาจะมีนิสัยสนใจและหวงอวัยวะเพศของตัวเองโดยเฉพาะเด็กผู้ชายมักแสดงออกด้วยการจับต้องลูบคลำอวัยวะเพศของตัวเอง หลังจากนั้นเขาจะมีความสนใจในเพศตรงข้ามและจะวิตกกังวลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
  4.ขั้นแฝง(Latency Stage)พฤติกรรมของเด็กวัยนี้ก็คือ
  เขามักจะเริ่มเข้าสังคม สังคมที่ว่านี้ก็คือการเล่นกับเพื่อนๆ เพราะการได้เล่นกับเพื่อนๆของเขานั้นทำให้เขาสนุกสนาน ถึงแม้ว่าบางทีอาจจะทะเลาะกันบ้างในบางเรื่อง เวลาที่เขาไม่ยอมปฏิบัติตามกฎกติกาของการเล่นซึ่งมันจะเป็นการฝึกให้เขาอยู่ร่วมกันภายในสังคมกับผู้อื่นและรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้และมันเป็นสาเหตุให้เด็กบางคนอยากไปโรงเรียนเพื่อที่เขาจะได้เจอกับเพื่อนๆ และได้เล่นสนุกๆกับเพื่อนๆ
  5.ขั้นสนใจเพศตรงข้าม(Genital Stage)พฤติกรรมของเด็กวัยนี้คือ
  เด็กจะเริ่มสนใจเพื่อนต่างเพศ และมีแรงจูงใจที่จะรักผู้อื่นมากขึ้น เด็กจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อเรียกร้องความสนใจและการยอมรับทางสังคม เด็กจะมีความต้องการทางเพศ ส่งผลให้มีการแสวงหาความสุขทางเพศระหว่างชาย-หญิง เด็กที่เริ่มขึ้นวัยนี้มักจะไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่มากนัก ส่วนใหญ่แล้วมักจะเชื่อเพื่อนมากกว่า และถือว่าการเลี้ยงดูเด็กวัยนี้มักจะยากที่สุด พอหลังจากนั้นเขาก็จะเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของตัวของเขาเอง
  นางสาว ซาฟีน๊ะ ยังสมัน
  รหัส 405304090
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 22. 1.ขั้นปาก
  -เด็กจะร้องไห้เมื่อมีความต้องการบางอย่าง เช่น เมื่อเด็กฉี่หรืออุจจาระในผ้าอ้อม หิวนม เป็นต้น
  -เด็กชอบดูด เช่น ดูดนมแม่ ดูดนมขวด ดูดนิ้ว เป็นต้น
  -เด็กจะหัวเราะหรือรู้สึกดีเมื่อมีคนมาเล่นด้วย
  -เด็กจะชอบหยิบจับสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัว
  2.ขั้นทวาร
  -เด็กจะขับถ่ายอุจจาระตามความต้องการของตัวเอง
  โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ และเวลา
  -เด็กจะชอบสัมผัสทวารหนัก
  -เด็กที่ไม่กลั้นอุจจาระมักจะบอกเมื่อต้องการถ่ายอุจจาระ
  3.ขั้นอวัยวะเพศ
  -เด็กจะสนใจอวัยวะเพศของตน และแสดงออกด้วยการจับต้องลูบคลำอวัยวะเพศ
  - เด็กจะวิตกกังวลเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
  -เด็กผู้หญิงชอบที่จะใกล้ชิดและสนิทสนมกับพ่อ
  -เด็กผู้ชายชอบที่จะใกล้ชิดและสนิทสนมกับแม่
  -เด็กผู้หญิงจะเชื่อฟังพ่อมากกว่าแม่
  -เด็กผู้ชายจะเชื่อฟังแม่มากกว่าพ่อ
  4.ขั้นแฝง
  -มีเพื่อนสนิทเป็นเพศเดียวกัน
  -เด็กชอบที่จะจับกลุ่มทำกิจกรรมนอกบ้านร่วมกับเพื่อนๆ เพศเดียวกันมากขึ้น
  -เด็กมีเพื่อนสนิทเป็นเพศเดียวกัน
  5.ขั้นสนใจเพศตรงข้าม
  -เด็กเริ่มมีการจีบกันในกลุ่มเพื่อนในชั้นเรียน
  -เด็กจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อเรียกร้องความสนใจและการยอมรับของสังคม
  -เด็กต้องการเป็นตัวของตัวเอง และต้องการความเป็นอิสระจากพ่อแม่
  -มีความต้องการทางเพศตามวุฒิภาวะ และเพศ
  นางสาวนุรมีย์ มะยี
  รหัส 405304074
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 23. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 24. 1.ขั้นปาก (Oral Stage)
  -เด็กในวัยนี้จะทำกิจกรรมต่างๆโดยใช้ปากเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะกิน ดูด กัด ร้อง ฯลฯ
  -เด็กจะชอบดูดนิ้วตัวเอง ดูดนมแม่
  -เด็กจะร้อง เมื่อหิว ไม่สบายตัว ฯลฯ
  -เด็กชอบนำสิ่งของใส่เข้าปาก
  -เด็กชอบเป่าน้ำลายตัวเอง
  2.ขั้นทวาร (Anal Stage)
  -เด็กในวัยนี้จะชอบอดกลั้นการขับถ่ายไม่ว่าจะเป็นการอุจจาระ หรือปัสสาวะ
  -เด็กจะขับถ่ายตามความพอใจของตัวเองโดยไม่คำนึงถึงเวลาหรือสถานที่
  -เด็กจะชอบเอามือเล่นทวารหนัก จะชอบเกาทวารหนัก
  3.ขั้นอวัยวะเพศตอนต้น (Phallic Stage)
  -เด็กจะเล่นอวัยวะเพศของตัวเอง
  -เด็กจะมีเกิดการสนใจความแตกต่างในเพศหญิงและเพศชาย
  -เด็กเกิดการเลียนแบบบทบาทตามเพศตัวเอง
  -เด็กจะชอบถาม
  4.ขั้นแฝง (Phallic stage)
  -เด็กจะพยายามเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากันเพื่อน
  -เด็กเริ่มมีเพื่อน จะอยู่กันเป็นกลุ่มๆ
  -เด็กจะชอบเล่น จะให้เวลากับการเล่นเป็นสำคัญ
  -เด็กจะไม่ค่อยกินข้าว
  -เด็กจะรักการไปโรงเรียน เพราะจะได้เจอเพื่อนๆ ได้เล่นกับเพื่อน
  5.ขั้นอวัยวะเพศตอนปลาย (Genital Stage)
  -เด็กจะสนใจในเพศตรงข้าม
  -เด็กจะเรียกร้องความเอาใจใส่จากพ่อแม่
  -เด็กจะติดเพื่อน ชอบอยู่กับกลุ่มเพื่อน
  -เด็กจะเกิดการ อยากรู้ อยากลอง
  -เด็กจะเป็นตัวของตัวเอง
  -เด็กจะให้ความสำคัญกับเพื่อนมากกว่าพ่อกับแม่

  นางสาวปัทมา ยะโกะ
  รหัส 405304084
  โปรแกรม คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 25. 1.ขั้นปาก (Oral Stage)เด็กจะมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้
  - เด็กชอบดูดนม ดูดนิ้ว
  - เด็กชอบที่จะนำสิ่งของทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเข้าปาก
  - เด็กชอบร้องไห้เมื่อมีความต้องการอะไรบางอย่างเช่น ต้องการดูดนม ต้องการอุจจาระหรือปัสสาวะ
  -เด็กจะหัวเราะชอบใจเมื่อมี่คนมาเล่นด้วย
  2.ขั้นทวารหนัก (Anal Stage)เด็กจะมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้
  - เด็กชอบอุจจาระหรือปัสสาวะตามความต้องการของตนเองโดนไม่คำนึงถึงสถานที่เช่น ฉี่รดที่นอน อุจจระตามพื้นในบ้าน
  -เด็กจะชอบเอามือเลนทวารหนัก
  3.ขั้นอวัยวะเพศ (Phallic Stage)เด็กจะมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้
  -เด็กมีความพอใจเมื่อได้สัมผัสอวัยวะเพศ
  -เด็กชอบดูอวัยวะเพศของตน
  -เด็กจะเกิดความสงสัยในความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง
  4.ขั้นแฝง (Latency Stage)เด็กจะมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้
  -เด็กชอบเล่นมาก ไม่เว้นแม้แต่เวลาเรียน
  -เด็กจะมีเพื่อนสนิทเป็นเพศเดียวกัน
  -เด็กชอบเล่นเป็นกลุ่มๆ ผู้หญิงก็เล่นส่วนผู้หญิง ผู้ชายก็เล่นส่วนผู้ชาย
  5.ขั้นสนใจเพศตรงข้าม (Genital Stage)เด็กจะมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้
  -เด็กเริ่มมีความสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้น
  -เด็กไม่ชอบการโดนบังคับจากพ่อแม่
  -เด็กจะมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายมาก
  -เด็กจะอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ จะเชื่อฟังเพื่อนมากกว่าพ่อแม่
  -เด็กเริ่มจะติดเพื่อน
  -เด็กต้องการความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองอยากเป็นจากพ่อแม่

  นางสาวปาตีเมาะ ซานาอารปอ
  รหัส405304081
  โปรแกรมคณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 26. 1.ขั้นปาก
  เด็กใช้เวลาส่วนใหญ่กับการดูดนม บอกให้รู้ว่าหิวโดยการร้องให้ออกมาและเมื่อมีอะไรขวางหน้ามักหยิบใส่ปากทันที
  2.ขั้นทวาร
  เด็กชอบถ่ายตามใจตนโดยไม่คำนึงว่าที่นั้นเหมาะสมหรือไม่และไม่ชอบใส่เสื้อผ้าติดตัว
  3.ขั้นอวัยวะเพศตอนต้น
  เด็กชอบจับอวัยวะเพศของตนเอง ชอบเปรียบเทียบกับเพศตรงข้ามว่าของตนดีกว่า ผู้ใหญ่ชอบขู่ว่าจะตัดอวัยวะเพศในวัยนี้มากเพราะเด็กในวัยนี้แกกลัวที่จะถูกตัดอวัยวะเพศ ซนสุดๆและชอบให้ผู้ใหญ่มาเล่นสนุดด้วยกับตน
  4.ขั้นแฝง
  เด็กชอบเล่นสนุกกับเพื่อนๆ รู้จักการเข้ากลุ่มบางทีเริ่มมีการชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยที่บ้านกับตนและอยากมีเพื่อนเยอะๆแล้วกลับมาอวดผู้ใหญ่ที่บ้านว่าตนมีเพื่อนเล่นด้วยหลายๆคน มีการแยกการเล่นระหว่างชายกับหญิง
  5.ขั้นอวัยวะเพศตอนปลาย
  เด็กไม่ชอบถูกขัดใจหรือโดนบ่น ชอบคิดว่าตนเป็นผู้ใหญ่แล้ว ติดเพื่อน อยากใช้เวลาส่วนใหญ่เที่ยวและอยู่ดว้ยกับเพื่อนๆ เอาแต่ใจคิดถึงความต้องการของตนเป็นหลักและไม่ค่อยจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ ดื้อและโดนบ่นบ่อยๆก็เด็กในวัยนี้

  ReplyDelete
 27. 1.ขั้นปาก ( Oral stage) (อายุระหว่าง 0-18 เดือน)
  เป็นขั้นที่ความพึงพอใจอยู่ที่ช่องปาก ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุราวๆ 2 ปี เป็นช่วงที่มีความสุขด้วยการกิน วัยนี้เป็นวัยที่ยังพึ่งตัวเองไม่ได้ การดูแลก็ต้องอยู่ที่พ่อแม่ ซึ่งถ้าพ่อแม่เลี้ยงดูได้เหมาะสม ก็จะทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตได้ดี ในทางตรงกันข้าม ถ้าพ่อแม่ตอบสนองความสุขทางปากของเด็กไม่เหมาะสมซึ่งอาจจะมากไปหรือน้อยไป อาจมีผลต่อการพัฒนาบุคลิคภาพของเด็กต่อไปก็ได้ ตัวอย่างเช่น
  การดูดนมของแม่ ถ้าเด็กได้รับความสุขจากการดูดนมเพียงพอ คือ เมื่อหิวก็ได้กิน ในที่สุดเด็กจะเลิกดูดนมไปเอง แต่ถ้าเด็กไม่ได้รับความสุขจากการดูดนมอย่างเพียงพอ คือ เด็กดูดนมมากเกินไปจนกระทั้งเด็กติดเป็นนิสัยหรือเด็กดูดนมน้อยเกินไปจนกระทั้งเด็กยังมีความต้องการอยู่ ถึงแม้ว่าเด็กจะโตแล้วเด็กก็ยังไม่เลิกดูดนม ซึ่งอาจจะมีต่อบุคลิกภาพของเด็กต่อไปก็ได้
  2.ขั้นทวารหนัก ( Anal stage) (อายุระหว่าง 2-3 ปี)
  ขั้นนี้เป็นขั้นท่เด็กได้รับความพอใจทางทวารหนัก เนื่องจากการขับถ่ายอุจจาระของเด็กในระยะนี้ผู้ใหญ่ จะต้องฝึกหัดให้เด้กรู้จักการขับถ่าย เช่น ฝึกให้รักษาความสะอาด ฝึกให้รู้จักถ่ายให้เป็นที่เป็นทาง ซึ่งตรงนี้ผู้ใหญ่ไม่ควรเข้มงวดเกินไป เพราะอาจเกิดปัญหาได้ เด็กพยายามควบคุมตนเองอย่างมาก และจะกลายเป็นคนที่ทำอะไรมีลักษณะเกินไป เช่น เกี่ยวกับเรื่องความสะอาด การตรงต่อเวลา
  3.ขั้นอวัยวะเพศ ( Phallic stage) (อายุระหว่าง 3-5 ปี)
  ขั้นนี้เป็นความพึงพอใจของเด็กอยู่ที่อวัยวะเพศคือ ใช้อวัยวะเพศในการแสวงหาความสุข ซึ่งมีความพึงพอใจกับการจับต้อง อยากรู้อยากเห็น ในขณะเดียวกันเด็กอาจจะเกิดความสุขสบาย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยนี้ ผู้ใหญ่ไม่ควรที่จะตกอกตกใจหรือมีการห้ามปารมอย่างเคร่งงวด และที่สำคัญเด็กในวัยนี้เด็กเริ่มเรียนรู้ที่จะแยกเพศและเลียนแบบการเป็นผู้หญิงผู้ชาย ซึ่งในช่วงนี้ครอบครัวใดมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยๆ อาจมีผลต่อการพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพของเด็กก็ได้ เช่น พ่อทุบตีแม่ ซึ่งตรงนี้อาจทำให้เด็กผู้หญิงรู้สึกเกลียดผู้ชาย หรือไม่อยากเป็นผู้หญิง เพราะกลัวถูกรังแก เลยทำตัวให้เข้มแข็งเหมือนผู้ชาย สำหรับเด็กผู้ชายอาจเกิดความสงสารแม่ จึงพยายามทำตัวให้นุ่มนวลเหมือนผู้หญิง
  4.ขั้นแฝง (Latency stage) (อายุระหว่าง 6-12 ปี)
  เป็นขั้นระดับชั้นประถมเป็นขั้นท่มีความต้องการทางเพศสงบลง คือจะหักเหความสนใจตัวเองไปสนใจสิ่แวดล้อม เช่น เด็กชายก็มักจะเล่นกัยกลุ่มเด็กชาย ส่วนเด็กหญิงก็จะเล่นกับกลุ่มเด็กหญิง
  5.ขั้นสนใจเพศตรงข้าม (Genital Stage) (อายุ 12 ปีขึ้นไป )
  วัยนี้เด็กจะมีความต้องการทางเพศ จะมีความสนใจในเพศตรงข้าม ซึงเป็นระยะเริ่มต้นของวัยผู้ใหญ่
  นางสาวนูรอาซีกีน อาแว
  รหัส405304059
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 28. 1.ขั้นปาก (Oral stage) ภาวะชะงักงัน พัฒนาการใช้ปาก เด็กช่วงนี้มีความสุขด้วยการกิน ยังพึ่งตัวเองไม่ได้ เด็กช่วงนี้จะมีความสุขด้วยการดูด กอด เนื่องจากเด็กยังช่วยตัวเองไม่ได้ ฉะนั้น การที่เด็กร้องแสดงว่าเด็กต้องการความช่วยเหลือ
  2.ขั้นทวารหนัก (Auel stage) ภาวะชะงักงัน ก็คือเด็กวัยนี้จะฝึกวินัยหรือพัฒนาวินัยและอารมณ์ อย่างเช่น ฝึกให้รักษาความสะอาด ฝึกให้รู้จักถ่ายเป็นที่เป็นทาง
  3.ขั้นอวัยวะเพศ (Phallic stage) พัฒนาบทบาททางเพศ เด็กวัยนี้มีความพึงพอใจกับการได้จับต้อง เนื่องจากเด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็นในขณะที่เด็กเกิดความสุขความสบายมันเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยนี้
  4.ขั้นแฝง (Latency stage) พัฒนาทักษะทางสังคม ก็คือเด็กจะไม่แสดงอะไร เขาจะเล่นอย่างเดียว
  5.ขั้นเพศ (Genital stage) เด็กวัยนี้จะมีความต้องการทางเพศจะมีความสนใจในเพศตรงข้าม ก็คือเรื่องเซ็ก เราควรที่จะส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กได้มีส่วนร่วมด้วยเพื่อเด็กได้ควบคุมอารมณ์ทางเพศด้วยและได้รู้วิธีการป้องการอีกด้วย
  นางสาวฮูดา อาแว
  รหัส 405304072
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 29. 1. ขั้นปาก (Oral Stage) เริ่มตั้งแต่แรกเกิดถึง 1 ขวบ การได้รับการกระตุ้น หรือเร้าที่ปากจะทำให้เด็กเกิดความพึงพอใจ ทำให้เด็กตอบสนองความพึงพอใจของตนเองโดยการดูด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูดนมแม่จึงเป็นความสุข และความพึงพอใจของเขาในขั้นนี้ นอกจากการดูดนมแม่แล้วยังมีดูดของเล่นที่เป็นพลาสติก ดูดดินสอหรือของเล่นต่างๆ เป็นต้น
  2. ขั้นทวาร (Anal Stage) เด็กจะมีอายุตั้งแต่ 1-3 ขวบ โดยที่เด็กจะมีความพึงพอใจ เมื่อมีสิ่งมากระตุ้น หรือเร้าบริเวณทวาร ในขั้นนี้จะฝึกเด็กให้เป็นคน ฝึกให้รักษาความสะอาด ฝึกให้รู้จักถ่ายให้เป็นที่เป็นทาง เป็นต้น
  3. ขั้นอวัยวะเพศตอนต้น (Phallic Stage) เริ่มตั้งแต่ 3 – 5 ขวบ โดยที่เด็กเกิด ความรู้สึกพึงพอใจกับการจับต้องอวัยวะเพศ ชอบดูอวัยวะเพศของตน เด็กจะเกิดความสงสัยในความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง
  4. ขั้นแฝง (Latency Stage) เริ่มตั้งแต่ อายุ 6 – 11 ปี และจินตนาการทางเพศ เด็กจะเริ่มมีชีวิตสังคมภายนอกบ้านมากขึ้นที่จะเรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆ เรียนรู้ที่อยากจะเล่นให้สนุก
  5. ขั้นอวัยวะเพศตอนปลาย (Genital Stage) เริ่มจาก 12 ขวบเป็นต้นไป เมื่อเด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลง ทางร่างกายทั้งหญิง และชายต่างๆ กัน และมีพัฒนาการทางร่างกายตน วัยนี้เด็กจะมีความต้องการทางเพศ จะมีความสนใจในเพศตรงข้าม ซึงเป็นระยะเริ่มต้นของวัยผู้ใหญ่

  นางสาวซูไลฮา โตะสนิ
  รหัส 405304089
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 30. 1.ขั้นปาก (oral stage) มีอายุอยู่ในช่วงแรกเกิดถึง 18 เดือนหรือวัยทารก ความพึงพอใจของวัยนี้จะอยู่ที่บริเวณช่องปาก ทารกพึงพอใจกับการใช้ปากทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสุข เช่นการดูด กลืน กัด เคี้ยว แทะ กิน เป็นต้น ส่วนใหญ่ทารกจะใช้ปากในการดูดนมแม่ นมขวด ดูดนิ้วมือหรือสิ่งของ
  2. ขั้นทวารหนัก (anal stage) มีอายุอยู่ในช่วง 18 เดือน ถึง 3 ปี วัยนี้จะได้รับความพึงพอใจจากการขับถ่าย การที่พ่อแม่เข้มงวดในการฝึกหัดให้เด็กใช้กระโถนและการควบคุมให้ขับถ่ายเป็นเวลาตามความต้องการของพ่อแม่ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของเด็ก จะทำให้เกิดความขัดแย้ง จนเป็น fixation ทำให้เกิดบุคลิกภาพที่เรียกว่า “Anal Personality” คือเป็นคนเจ้าระเบียบ เข้มงวด ไม่ยืดหยุ่น ตระหนี่ หึงหวงคู่สมรสมากเกินไป และมีอารมณ์เครียดตลอดเวลาเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ หรืออาจมีบุคลิกภาพตรงข้าม คือ อาจเป็นคนใจกว้าง สุรุ่ยสุร่าย ไม่เป็นระเบียบ รกรุงรัง
  3.ขั้นอวัยวะเพศ (phallic or oedipal stage) อายุอยู่ระหว่าง 3 ถึง 5 ปี ความพึงพอใจของเด็กวัยนี้อยู่ที่อวัยวะสืบพันธุ์ เด็กจะสนใจอวัยวะเพศของตน และแสดงออกด้วยการจับต้องลูบคลำอวัยวะเพศ สนใจความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
  4.ขั้นแฝงหรือขั้นพัก (latency stage) มีอายุอยู่ในช่วง 7 ถึง 14 ปี ฟรอยด์กล่าวว่าเด็กวัยนี้จะมุ่งความสนใจไปที่พัฒนาการด้านสังคมและด้านสติปัญญา เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้การมีเหตุผล รู้ผิดชอบชั่วดี สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว เรียนรู้ที่จะมีค่านิยม ทัศนคติ ต้องการเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวและเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ต่อไป เด็กจะเก็บกดความต้องการทางเพศ จะเล่นหรือจับกลุ่มกับเพศเดียวกัน เริ่มมีเพื่อนสนิทกับเพศเดียวกัน สนใจบทบาททางเพศของตน
  5.ขั้นสนใจเพศตรงข้าม (genital stage) วัยนี้เป็นวัยรุ่นเริ่มตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป เด็กเริ่มสนใจเพศตรงข้าม มีแรงจูงใจที่จะรักผู้อื่น มีความต้องการทางเพศ ความเห็นแก่ตัวลดลง ต้องการเป็นอิสระจากพ่อแม่ เป็นระยะเริ่มต้นของวัยผู้ใหญ่ ต้องการความสนใจ การยอมรับจากสังคม และมีการเตรียมตัวเป็นผู้ใหญ่

  นางสาวอนุรัตน์ วาเต๊ะ
  รหัส 405304079
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 31. 1. ขั้นปาก (oral stage)คือในวัยนี้ทารกพึงพอใจกับการใช้ปากทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการดูด กลืน กัด เคี้ยว แทะ กิน เป็นต้น ส่วนใหญ่ทารกจะใช้ปากในการดูดนมแม่ และพึงพอใจเมื่อความต้องการดังกล่าวได้รับการตอบสนองที่เหมาะสม
  2.ขั้นทวารหนัก ( anal stage ) เด็กในวัยนี้เราควรสอนให้ทำอะไรเอง ฝึกให้เขาทำอะไรด้วยตัวเอง เข้าห้องน้ำเอง และฝึกให้เขารักษาความสะอาด
  3.ขั้นอวัยวะเพศ( Phallic Stage) เด็กมักจะจับต้องลูกคลำอวัยวะเพศ เพราะอยากรู้อยากเห็นเกิดความสุขสบายในขณะเดียวกันจึงเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยนี้ ผู้ใหญ่ไม่ควรตกใจหรือห้ามไม่ให้ทำ และอธิบายว่าแบบนี้เพศอะไร และแบบนี้เพศอะไร
  4.ขั้นแฝง(Latency Stage) เด็กเก็บกดความต้องการทางเพศ หรือความต้องการทางเพศสงบลง (Quiescence Period) เด็กชายมักเล่น หรือจับกลุ่มกับเด็กชาย ส่วนเด็กหญิง ก็จะเล่น หรือจับกลุ่มกับเด็กหญิงเด็กจะต้องการเล่นกับเพื่อนๆอย่างเดียว โดยจะเก็บความต้องการอื่นๆ
  5.ขั้นสนใจเพศตรงข้าม(Genital Stage)จะมีความต้องการทางเพศ วัยนี้จะมีความสนใจในเพศตรงข้าม ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นของวัยผู้ใหญ่


  นางสาวนูรีนา ดอเเม
  รหัส 405304093
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 32. 1. ขั้นปาก (Oral Stage) การได้รับการกระตุ้น หรือเร้าที่ปากจะทำให้เด็กเกิดความพึงพอใจ ทำให้เด็กตอบสนองความพึงพอใจของตนเองโดยการดูด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูดนมแม่จึงเป็นความสุข และความพึงพอใจของเขาในขั้นนี้ นอกจากการดูดนมแม่แล้วยังมีดูดของเล่นที่เป็นพลาสติก ดูดดินสอหรือของเล่นต่างๆ เป็นต้น
  2. ขั้นทวาร (Anal Stage) เด็กจะมีอายุตั้งแต่ 1-3 ขวบ โดยที่เด็กจะมีความพึงพอใจ เมื่อมีสิ่งมากระตุ้น หรือเร้าบริเวณทวาร ในขั้นนี้จะฝึกเด็กให้เป็นคน ฝึกให้รักษาความสะอาด ฝึกให้รู้จักถ่ายให้เป็นที่เป็นทาง เป็นต้น
  3. ขั้นอวัยวะเพศตอนต้น (Phallic Stage) จะอยู่ที่อวัยวะเพศ โดยที่เด็กเกิด ความรู้สึกพึงพอใจกับการจับต้องอวัยวะเพศ ชอบดูอวัยวะเพศของตน
  เด็กจะเกิดความสงสัยในความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง
  4. ขั้นแฝง (Latency Stage) เด็กจะเริ่มมีชีวิตสังคมภายนอกบ้านมากขึ้นที่จะเรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆ เรียนรู้ที่อยากจะเล่นให้สนุก
  5. ขั้นอวัยวะเพศตอนปลาย (Genital Stage) เมื่อเด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลง ทางร่างกายทั้งหญิง และชายต่างๆ กัน และมีพัฒนาการทางร่างกายตน วัยนี้เด็กจะมีความต้องการทางเพศ จะมีความสนใจในเพศตรงข้าม ซึงเป็นระยะเริ่มต้นของวัยผู้ใหญ่

  นางสาวสุมานี ยือเลาะ
  รหัส 405304080
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 33. 1.ขั้นปาก (oral stage) วัยทารก ความพึงพอใจของวัยนี้จะอยู่ที่บริเวณช่องปาก ทารกพึงพอใจกับการใช้ปากทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสุข เช่นการดูด กลืน กัด เคี้ยว แทะ กิน เป็นต้น ส่วนใหญ่ทารกจะใช้ปากในการดูดนมแม่ นมขวด ดูดนิ้วมือหรือสิ่งของ
  2. ขั้นทวารหนัก (anal stage) วัยนี้จะได้รับความพึงพอใจจากการขับถ่าย การที่พ่อแม่เข้มงวดในการฝึกหัดให้เด็กใช้กระโถนและการควบคุมให้ขับถ่ายเป็นเวลาตามความต้องการของพ่อแม่ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของเด็ก จะทำให้เกิดความขัดแย้ง จนเป็น fixation ทำให้เกิดบุคลิกภาพที่เรียกว่า “Anal Personality” คือเป็นคนเจ้าระเบียบ เข้มงวด ไม่ยืดหยุ่น ตระหนี่ หึงหวงคู่สมรสมากเกินไป และมีอารมณ์เครียดตลอดเวลาเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ หรืออาจมีบุคลิกภาพตรงข้าม คือ อาจเป็นคนใจกว้าง สุรุ่ยสุร่าย ไม่เป็นระเบียบ รกรุงรัง
  3. ขั้นอวัยวะเพศตอนต้น (Phallic Stage)เด็กเกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการจับต้องอวัยวะเพศ เพราะมีความพึงพอใจทางเพศอยู่ที่ตนเองในระยะแรก ต่อมาในช่วง 4-5 ขวบ พลัง Libido บางส่วนจะเคลื่อนที่ออกจากตนเองไปรวมอยู่ที่พ่อแม่ ซึ่งเป็นเพศตรงข้ามกับเด็ก ทำให้เด็กชายรักใคร่
  4. ขั้นแฝง (Latency Stage) เริ่มตั้งแต่ อายุ 6 – 11 ปี ในขั้นนี้ Erogenous Zone จะไม่ปรากฏอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยเฉพาะ เสมือนขั้นแฝงของพลัง Libido เป็นระยะพักในเรื่องเพศ และจินตนาการทางเพศ เด็กจะเริ่มมีชีวิตสังคมภายนอกบ้านมากขึ้นที่จะเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆ ในโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวัยดังกล่าว เด็กหากเด็กมีพัฒนาการในวัยต้นๆ อย่างเหมาะสม ในขั้นนี้ เด็กจะมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนกลุ่มเดียวกัน
  5.ขั้นสนใจเพศตรงข้าม (genital stage) วัยนี้เป็นวัยรุ่นเริ่มตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป เด็กเริ่มสนใจเพศตรงข้าม มีแรงจูงใจที่จะรักผู้อื่น มีความต้องการทางเพศ ความเห็นแก่ตัวลดลง ต้องการเป็นอิสระจากพ่อแม่ เป็นระยะเริ่มต้นของวัยผู้ใหญ่ ต้องการความสนใจ การยอมรับจากสังคม และมีการเตรียมตัวเป็นผู้ใหญ่


  นางสาวรอกีเยาะ ลามอ
  รหัส 405304032
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 34. 1.ขั้นปาก (oral stage) เด็กในวัยนี้เด็กจะสนใจในเรืองของการกิน อะไรที่อยู่ข้างหน้าเด็กก็จะเก็บมากินหมด เพราะเด็กยังแยกไม่ได้ว่ากินได้หรือกินไม่ได้ หรือดูด

  2.ขั้นทวารหนัก ( anal stage ) เด็กในวัยนี้เราควรสอนให้ทำอะไรเอง ฝึกให้เขาทำอะไรด้วยตัวเอง เข้าห้องน้ำเอง และฝึกให้เขารักษาความสะอาด

  3.ขั้นอวัยวะเพศ( Phallic Stage) เด็กมักจะจับต้องลูกคลำอวัยวะเพศ เพราะอยากรู้อยากเห็นเกิดความสุขสบายในขณะเดียวกันจึงเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยนี้ ผู้ใหญ่ไม่ควรตกใจหรือห้ามไม่ให้ทำ และอธิบายว่าแบบนี้เพศอะไร และแบบนี้เพศอะไร

  4.ขั้นแฝง(Latency Stage) มีความสนใจในด้านสังคมรอบข้างมากขึ้น เด็กเริ่มมีเหตุผล รู้ผิดชอบชั่วดี สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว เรียนรู้ที่จะมีค่านิยม ทัศนคติ เตรียมพร้อมที่จะปรับตัวและเตรียมตัวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่

  5.ขั้นสนใจเพศตรงข้าม(Genital Stage)เด็กในวัยนี้เริ่มมีพฤติกรรมในเรื่องของเพศตรงข้ามมากขึ้น เริ่มมีความอยากรู้ อยากลอง ว่ามันเป็นแบบไหน

  นางสาว ไซม๊ะ จะซิติ
  รหัส 405304082
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 35. 1.ขั้นปาก (อายุ 0-18เดือน ) เด็กจะใช้ปากเป็นหลัก กิจกรรมทุกอย่างจะใช้ปาก เพราะความพอใจอยู่ที่ช่องปาก เป็นช่วงที่เด็กจะมีความสุขกับการกิน และดูด
  2.ขั้นทวารหนัก ( 2-3 ปี )เด็กวัยนี้ได้รับความพอใจทางทวารหนัก คือ จากการขับถ่ายอุจาระ แต่ผู้ใหญ่ควรให้เด็กรู้จักการขับถ่าย เช่น ฝึกให้รักษาความสะอาด จะทำให้เด็กพัฒนาวินัยและอารมณ์ได้ เองแต่ไม่ควรเข้มงวดมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาได้
  3.ขั้นอวัยวะเพศ( 3-5 ปี)เด๋กวัยนี้จะสนใจอวัยวะเพศ เพราะอยากรู้อยากเห็นเกิดความสุขสบายในขณะเดียวกันจึงเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยนี้ ผู้ใหญ่ไม่ควรตกใจหรือห้ามไม่ให้ทำ
  4.ขั้นแฝง(6-12 ปี) เด็กเก็บกดความต้องการทางเพศ หรือความต้องการทางเพศสงบลง (Quiescence Period) เด็กชายมักเล่น หรือจับกลุ่มกับเด็กชาย ส่วนเด็กหญิง ก็จะเล่น หรือจับกลุ่มกับเด็กหญิงเด็กจะต้องการเล่นกับเพื่อนๆอย่างเดียว โดยจะเก็บความต้องการอื่นๆ
  5.ขั้นสนใจเพศตรงข้าม(12 ปีขึ้นไป) วัยนี้จะมีความสนใจในเพศตรงข้าม ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นของวัยผู้ใหญ่

  นางสาว อามีเนาะ ลามอ
  รหัส 405304054
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 36. 1. ขั้นปาก (oral stage)คือในวัยนี้ทารกพึงพอใจกับการใช้ปาก การดูด กินสิ่งของต่างๆ เป็นต้น ส่วนใหญ่ทารกจะใช้ปากในการดูดนมแม่ และพึงพอใจและมีความสุขที่ได้ใช้ปาก
  2.ขั้นทวารหนัก ( anal stage ) เด็กในวัยนี้เริ่มที่จะรับรู้อะไรมากยิ่งขึ้น เริ่มที่จะหัดบอกเมื่อต้องการจะขับถ่าย เราควรสอนให้เด็กรู้จักขับถ่ายให้เป็นเวลา
  3.ขั้นอวัยวะเพศ( Phallic Stage) เด็กในวัยนี้เป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น ชอบจับอวัยวะเพศ และชอบเลียนแบบพฤติกรรมจากคนที่ใกล้ชิด
  4.ขั้นแฝง(Latency Stage) เด็กจะเริ่มมีต้องการทางเพศ เด็กชายมักเล่น สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว เรียนรู้สิ่งรอบตัวมากขึ้น เริ่มมีเพื่อนสนิทกับเพศเดียวกัน สนใจบทบาททางเพศของตน
  5.ขั้นสนใจเพศตรงข้าม(Genital Stage)ในวัยนี้เด็กจะเริ่มมีความสนใจในเพศตรงข้าม และชอบลองในสิ่งที่แปลกใหม่ ต้องการอิสระ ไม่ชอบให้ถูกบังคับ เริ่มต้นเข้าสู่วัยของผู้ใหญ่ มีความต้องการทางเพศมากขึ้น

  นายอดุลย์ เหล่าโสด
  รหัส 405304076
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 37. 1.ขั้นปาก(oral stage)
  -ช่วงนี้เด็กจะมีพัฒนาการทางปาก
  -เด็กมีความสุขกับการกิน
  -เด็กมีความสุขกับดูด กอด
  -การสัมผัสแตะต้องนำมาซึ่งความสบาย
  2.ขั้นทวารหนัก ( anal stage )
  -เด็กจะถูกฝึกวินัยในชีวิตและฝึกรักษาความสะอาด
  -ฝึกให้รู้จักถ่ายอย่างเป็นที่เป็นทาง
  3.ขั้นอวัยวะเพศ( Phallic Stage)
  -เด็กมีการพัฒนาบทบาททางเพศ
  -มีความพอใจกับการจับต้อง มีความอยากรู้อยากเห็น
  -เด็กเข้าสู่ระบบโรงเรียน
  4.ขั้นแฝง(Latency Stage)
  -เด็กมีการพัฒนาทักษะทางสังคม
  -เด็กไม่แสดงอะไรชัดเจนนอกจากเล่นอย่างเดียว
  5.ขั้นสนใจเพศตรงข้าม(Genital Stage)
  -มีความสนใจในเพศตรงข้าม
  -มีกการพัฒนาทักษะทางสังคม
  -เริ่มต้นเข้าสู่วัยของผู้ใหญ่ มีความต้องการทางเพศมากขึ้น

  นางสาวฟารีดา มาลัยมาลย์
  รหัส405304065
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 38. 1.ขั้นปาก(Oral stage)เด็กจะมีพฤติกรรมดังนี้
  - เด็กจะมีการพัฒนาการทางปาก
  - ของทุกอย่างที่กินได้และไม่ได้เด็กจะหยิบใส่ปากทุกอย่าง
  - เด็กจะชอบดูดนม ดูดนิ้วตัวเองและคนรอบข้าง
  - ไม่ว่าจะให้เด็ก เขาก็จะเอาใส่ปากก่อนเลย
  - เด็กจะมีความสุขและพอใจกับสิ่งที่ได้เอาเข้าปาก
  - เด็กจะร้องไห้เมื่อหิว และเมื่ออยากปัสสาวะ ขับถ่าย
  2.ขั้นทวารหนัก ( Anal stage )เด็กจะมีพฤติกรรมดังนี้
  - เด็กจะมีการพัฒนาวินัยและอารมณ์ของตนเอง
  - เด็กจะถูกฝึกให้รู้จักรักษาความสะอาด
  - เด็กจะได้รับความพอใจทางทวารหนัก
  - เด็กมักจะชอบกลั้นอุจจาระ
  3.ขั้นอวัยวะเพศ( Phallic Stage)เด็กจะมีพฤติกรรมดังนี้
  - เด็กจะมีบทบาททางเพศมากขึ้น
  - เด็กจะชอบจับต้องและลูบคลำอวัยวะเพศของตัวเอง
  - เด็กจะติดพ่อกับแม่มาก
  - เด็กจะชอบเลียนแบบพ่อกับแม่
  - เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็นเรื่องเพศ
  4.ขั้นแฝง( Latency Stage) เด็กจะมีพฤติกรรมดังนี้
  - เด็กจะมีการพัฒนาการทักษะทางสังคม
  - เด็กจะต้องการเล่นกับเพื่อนๆอย่างเดียว
  - เด็กจะจับกลุ่มเล่นแต่เพศเดียวกัน
  - เด็กมักจะเก็บความรู้สึกทางเพศโดยไม่แสดงออกให้เห็น
  5.ขั้นสนใจเพศตรงข้าม( Genital Stage )เด็กจะมีพฤติกรรมดังนี้
  - เด็กจะมีการพัฒนาการทักษะทางสังคมมากขึ้น
  - เด็กจะเริ่มมีความต้องการทางเพศ
  - เด็กเริ่มเกิดความสนใจต่อเพศตรงข้าม
  - เด็กมักจะทำตัวให้เหมือนผู้ใหญ่
  - เด็กจะชอบทำอะไรตามใจตัวเอง
  - เด็กจะไม่ชอบให้ใครมาบงคับ
  - เด็กมักจะปรึกษาเพื่อนมากกว่าผู้ปกครอง

  นางสาวซารีปะ เจะอาลี
  รหัส405304086
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  -
  -

  ReplyDelete
 39. พัฒนาการทางบุคลิกภาพ
  1 ขั้นปาก(oral stage) 0-1 ขวบ ในวัยนี้ความสุขของเด็กอยู่ที่ปากดั้งนั้นเด็กจะมีพฤติกรรมคือ ดูดนมดูดนิ้วและสิ่งของที่สัมผัสได้ก็จะเอาเข้าปากและถ้าเด็กไม่ได้รับการตอบสนองเด็กก็จะร้อง
  2ขั้นทวาร(anal stage) 1-3 ขวบ ในวัยนี้ความสุขของเด็กอยู่ที่ทวาร พฤติกรรมที่แสดงคือ เด็กจะมีความสุขที่ได้ถ่ายอุจจาระ ดั้งนั้นควรฝึกให้เด็กรู้จักวินัยและความสะอาด
  3 ขั้นอวัยวะเพศตอนต้น (phallic stage)3-5 ขวบ ในวัยนี้ความพอใจอยู่ที่อวัยวะเพศ พฤติกรรมที่แสดงคือ เด็กจะจับต้องอวัยวะเพศของตนเองและสนใจอวัยวะเพศตรงข้ามของเพื่อน เด็กจะเลียนแบบพ่อแม่
  4 ขั้นแฝง(latency stage) 6-11 ปี พฤติกรรมของเด็กวัยนี้คือเริ่มคบเพื่อนและเรียนรู้ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนได้
  5 ขั้นอวัยวะเพศตอนปลาย(genital stage)12 ปีขึ้นไป ความพึงพอใจจะมาอยู่ที่อวัยวะเพศอีกครั้งเด็กจะมีพฤติกรรมคือ มีความต้องการทางเพศ ความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองและต้องการความรักความอบอุ่นจากครอบครัว

  นางสาวกูมาซือนา แวหะยี
  รหัส 405304083
  โปรแกรม คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 40. 1.ขั้นปาก(Oral Stage) เด็กที่แรกเกิดจนถึง 1ขวบ พัฒนาการของเขาเริมมองเห็นชัดขึ้นมาตังแต่แรกเกิดเด็กทุกคนเริมตนด้วยการร้องไห้ ส่วนการรับประทานเด็กยังไม่สามารถรัรสชาติได้อีกนอกจากการดื่มนมแม่อย่างเดียว เมื่อเด็กอายุประมาณ4เดือนพ่อแม่ก็เริ่มป้อนข้าวที่ออนเด็กพึ่งได้รับรสต่างมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนการเจริญเติบโตเด็กบางคนที่ได้รับการสารอารมากจากพ่อแม่ก็จะเติบโตกว่างเด็กอื่น ในส่วนการพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กก็เห็นได้ชัดเมื่อเด็กอุจจาระเด็กบางรู้สึกอึดอัดเลยตอ้งร้องไห้ และเมื่อเด็กอายุใกล้ครบ1ขวบเด็กเริ่มจะจำแม่ของตนได้คือเมื่อแม่ให้กับคนอื่นเด็กก็จะร้องไห้เลย
  2.ขั้นทวารหนัก(Anal Stage) พฤติกรรมของเด็กในช่วงอายุ 1-3 พัฒนาการของเขาเริ่มจะอยู่กับแม่ตลอดเมื่อไร่แม่ไปที่อื่นลูกของเขาก็จะร้องไห้ทันที่ แสดงให้เห็นความผูกพันของเด็กกับแม่ของเขา และเด็ก็เริมที่จะสามารถเดินได้แล้วบ้างที่เดินไปแล้วล้มเด็กพยายามจะเดินตามภาษาของเด็ก เด็กเริมรู้จักของเล่น เด็กพายาจะจับกับมือและใส่ในปากเพื่อจะรับรู้สิ่งนั้นๆ
  3.ขั้นอวัยวะเพศPhallic Stage)คือ ถ้าเป็นช่วงอายุ3-5ขวบ เด็กบ้านเราปกติแล้วเด็กไม่คอยใส่ใจเรื่องเพศ แค่เด็กเขารู้ว่าเขามีความแตกต่างจากคนนี้คนนั้น เด็กพวกนี้เริ่มเล่นของเล่นเป็นกันใหญ่ถ้าสิ่งใดไม่ถูกใจเขาก็จะร้องให้ดั้งๆ และบางคนเริมออกเล่นนอกบ้านแล้วกับคนใกล้ๆบ้าน
  4.ขั้นแฝง(Latency Stage)คือ เด็กในช่วงนี้อายุ 6-11 ขวบเด็กมีการพัฒนาการที่สติและสมองพอสมควรเด็กเกิดการเรียนรู้มากในการละเล่นที่เป็นพรรคพวก รู้จักการแบ่งกลุ่มกันเองว่างกฎเกณฑ์ที่ดี ไม่คอ่ยสนใจการรับประทานอาหารชอบแต่เล่น
  5.ขั้นสนใจเพศตรงข้าม(Genital Stage)คือเด็กวัยนี้จะมีความต้องการในเพศตรงข้าม เป็นช่วงเริ่มต้นในสิ่งที่อยากรู้อยากลอง ตามวัยอายุ และตามความนิยมของเพื่อน เด็กเหลานี้ต้องการความยอมรับจากเพื่อนฝู่ง

  นายอัสรี บูกุ
  รหัสนักศึกษา 405304068
  โปรแกรม คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 41. 1 ขั้นปาก(oral stage)ในขั้นนี้เด็กจะใช้ปากในการสื่อสาร แสดงอารมณ์ ความรู้สึกหรือความต้องการเป็นหลัก เช่น เมื่อเด็กรู้สึกหิวก็จะส่งเสียงร้องและเมื่อพอใจก็จะหัวเราะเป็นต้น
  2 ขั้นทวาร(anal stage)ในขั้นนี้เด็กจะรู้สึกว่ามีความสุขกับการที่ได้ถ่ายอุจจาระ เด็กจะนั่งถ่ายนานเพราะเป็นสิ่งใหม่ที่เด็กได้เรียนรู้ และได้นั่งถ่ายด้วยตนเอง
  3 ขั้นอวัยวะเพศตอนต้น (phallic stage)ในขั้นนี้เด็กจะมีความสนใจในเรื่องเพศ มีความอยากรู้ อยากเห็น และอยากสัมผัส มีความอยากรู้ว่าของเธอเป็นแบบไหนเป็นเหมื่อนของฉันไหมอะไรในลักษณะนี้เป็นต้น
  4 ขั้นแฝง(latency stage)ขั้นนี้เด็กจะมีความหึงห่วง จะมีความต้องการการดูแลและการเอาใจใส่มากขึ้นเป็นพิเศษ และในช่วงนี้เด็กจะมีการเรียนรู้และจะทําให้เกิดการปรับตัวเข้ากับสังคม
  5 ขั้นอวัยวะเพศตอนปลาย(genital stage)ในช่วงนี้จะเป็นช่วงของวัยรุ้นตอนต้น ในช่วงนี้เด็กจะมีความสนใจในเพศตรงข้าม เป็นช่วงที่มีความอยากรู้ อยากเห็น อยากลองในเรื่องเพศและทุกเรื่อง จะยึดความรู้สึกและความต้องการของตนเองเป้นใหญ่

  นายอับดุลรอห์มัน กอตอ
  รหัส405304095
  โปรแกรม คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 42. 1.ขั้นปาก ความพึงพอใจของวัยนี้จะอยู่ที่บริเวณช่องปาก เด็กจะมีการพัฒนาการทางปาก และจะทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสุขโดยการใช้ปากเป็นส่วนใหญ่
  2.ขั้นทวารหนัก ความพึงพอใจนั้นจะมาจากการขับถ่าย ผู้ใหญ่จะต้องฝึกหัดให้เด็กรู้จักการขับถ่าย ฝึกให้รักษาความสะอาด
  3.ขั้นอวัยวะเพศ เด็กวัยนี้จะสนใจอวัยวะเพศของตนและจะ สนใจความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
  4.ขั้นแฝง เด็กมีความสนใจในด้านสังคมรอบข้างมากขึ้น สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่
  5.ขั้นสนใจเพศตรงข้าม เด็กจะเริ่มมีความต้องการทางเพศ เกิดความสนใจต่อเพศตรงข้ามทำตัวให้เหมือนผู้ใหญ่และเด็กวัยนี้ เด็กมักจะปรึกษาเพื่อนมากกว่าผู้ปกครอง


  นางสาว ลาตีฟะห์ กอและ
  รหัส 405304056
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 43. ทฤษฎีพัฒนาการของซิกมันด์ฟรอยด์
  ฟรอยด์ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่าคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่บุคคลนั้นมีต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ คือ
  1.ขั้นปาก(อายุระหว่าง 0-18)คือ เด็กใช้อวัยวะปากเป็นการบ่งบอกหรือเรียกร้องในสิ่งที่ต้องการ เช่นว่า เมื่อเด็กต้องการสื่อบางสิ่งให้เรารู้ว่าเขาต้องการอะไรเด็กก็จะใช้การร้องไห้ กรีดร้อง กัด เพราะเขาหิ้วหรือเจ็บป่วยนั่นเอง
  2.ขั้นทวารหนัก(อายุระหว่าง 2-3)คือ เด็กรู้ถึงความรู้สึกของการที่ต้องการขับถ่ายอุจจาระเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องการฝึกหัดให้เด็กรู้จักการขับถ่าย เช่นว่า แม่พูดคำว่า (อึอนะลูก)ต้องฝึกให้เด็กเข้าใจคำของการขับถ่ายก่อน
  3.ขั้นอวัยวะเพศ(อายุระหว่าง 3-5)คือ เราต้องอธิบายถึงอวันวะเพศของเด็กให้เข้าใจอย่างชัดเจนอย่าปล่อยให้เด็กเกิดข้อสงสัยได้ เช่นว่าเด็กจะสนใจอวัยวะเพศตรงข้ามมากว่าทำไมถึงแตกต่างกับเรา?
  4.ขั้นแฝง (อายุระหว่าง 6-12)คือ เด็กจะเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทางสังคม เช่นว่า เด็กเกิดความต้องการที่จะเล่นอยู่ตลอดเวลา เราไม่ควรที่จะห้ามเด็กจนเกินไป
  5.ขั้นสนใจเพศตรงข้าม(อายุระหว่าง 12ปีขึ้นไป) คือ เด็กช่วงนี้จะเกิดความสนใจด้ามเพศตรงข้ามอย่างมากที่สุด และคงเป็นระยะเริ่มต้นของผู้ใหญ่นั่นเอง เช่นว่า เราพยายามทำกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กเกิดความเข้าใจในเรื่องเพศตรงข้าม อย่าปล่อยให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองเพราะจะทำให้เด็กใจแตกได้ง่ายขึ้น
  นางสาวรอกีเย๊าะ เพ็ง
  รหัส 405304051
  เอก คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 44. ทฤษฎีพัฒนาการของซิกมันด์ฟรอยด์
  ฟรอยด์ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่าคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่บุคคลนั้นมีต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ คือ
  1.ขั้นปาก(อายุระหว่าง 0-18)คือ เด็กใช้อวัยวะปากเป็นการบ่งบอกหรือเรียกร้องในสิ่งที่ต้องการ เช่นว่า เมื่อเด็กต้องการสื่อบางสิ่งให้เรารู้ว่าเขาต้องการอะไรเด็กก็จะใช้การร้องไห้ กรีดร้อง กัด เพราะเขาหิ้วหรือเจ็บป่วยนั่นเอง
  2.ขั้นทวารหนัก(อายุระหว่าง 2-3)คือ เด็กรู้ถึงความรู้สึกของการที่ต้องการขับถ่ายอุจจาระเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องการฝึกหัดให้เด็กรู้จักการขับถ่าย เช่นว่า แม่พูดคำว่า (อึอนะลูก)ต้องฝึกให้เด็กเข้าใจคำของการขับถ่ายก่อน
  3.ขั้นอวัยวะเพศ(อายุระหว่าง 3-5)คือ เราต้องอธิบายถึงอวันวะเพศของเด็กให้เข้าใจอย่างชัดเจนอย่าปล่อยให้เด็กเกิดข้อสงสัยได้ เช่นว่าเด็กจะสนใจอวัยวะเพศตรงข้ามมากว่าทำไมถึงแตกต่างกับเรา?
  4.ขั้นแฝง (อายุระหว่าง 6-12)คือ เด็กจะเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทางสังคม เช่นว่า เด็กเกิดความต้องการที่จะเล่นอยู่ตลอดเวลา เราไม่ควรที่จะห้ามเด็กจนเกินไป
  5.ขั้นสนใจเพศตรงข้าม(อายุระหว่าง 12ปีขึ้นไป) คือ เด็กช่วงนี้จะเกิดความสนใจด้ามเพศตรงข้ามอย่างมากที่สุด และคงเป็นระยะเริ่มต้นของผู้ใหญ่นั่นเอง เช่นว่า เราพยายามทำกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กเกิดความเข้าใจในเรื่องเพศตรงข้าม อย่าปล่อยให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองเพราะจะทำให้เด็กใจแตกได้ง่ายขึ้น
  นางสาวรอกีเย๊าะ เพ็ง
  รหัส 405304051
  เอก คริตศาสตร์

  ReplyDelete
 45. ทฤษฎีพัฒนาการของซิกมันด์ฟรอยด์
  ฟรอยด์ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่าคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่บุคคลนั้นมีต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ คือ
  1.ขั้นปาก(อายุระหว่าง 0-18)คือ เด็กใช้อวัยวะปากเป็นการบ่งบอกหรือเรียกร้องในสิ่งที่ต้องการ เช่นว่า เมื่อเด็กต้องการสื่อบางสิ่งให้เรารู้ว่าเขาต้องการอะไรเด็กก็จะใช้การร้องไห้ กรีดร้อง กัด เพราะเขาหิ้วหรือเจ็บป่วยนั่นเอง
  2.ขั้นทวารหนัก(อายุระหว่าง 2-3)คือ เด็กรู้ถึงความรู้สึกของการที่ต้องการขับถ่ายอุจจาระเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องการฝึกหัดให้เด็กรู้จักการขับถ่าย เช่นว่า แม่พูดคำว่า (อึอนะลูก)ต้องฝึกให้เด็กเข้าใจคำของการขับถ่ายก่อน
  3.ขั้นอวัยวะเพศ(อายุระหว่าง 3-5)คือ เราต้องอธิบายถึงอวันวะเพศของเด็กให้เข้าใจอย่างชัดเจนอย่าปล่อยให้เด็กเกิดข้อสงสัยได้ เช่นว่าเด็กจะสนใจอวัยวะเพศตรงข้ามมากว่าทำไมถึงแตกต่างกับเรา?
  4.ขั้นแฝง (อายุระหว่าง 6-12)คือ เด็กจะเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทางสังคม เช่นว่า เด็กเกิดความต้องการที่จะเล่นอยู่ตลอดเวลา เราไม่ควรที่จะห้ามเด็กจนเกินไป
  5.ขั้นสนใจเพศตรงข้าม(อายุระหว่าง 12ปีขึ้นไป) คือ เด็กช่วงนี้จะเกิดความสนใจด้ามเพศตรงข้ามอย่างมากที่สุด และคงเป็นระยะเริ่มต้นของผู้ใหญ่นั่นเอง เช่นว่า เราพยายามทำกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กเกิดความเข้าใจในเรื่องเพศตรงข้าม อย่าปล่อยให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองเพราะจะทำให้เด็กใจแตกได้ง่ายขึ้น
  นางสาวรอกีเย๊าะ เพ็ง
  รหัส 405304051
  เอก คริตศาสตร์

  ReplyDelete
 46. 1-ขั้นปาก อายุ 0-18
  -ร้องไห้
  -กินของเล่น
  2ขั้นทวารหนัก อายุ 2-3
  -รู้จักการขับถ่าย
  3ขั้นอวัยวะเพศ 3-5
  -สนใจเพศตรงข้าม
  -เรียกร้องความสนใจ
  4ขั้นแฝง อายุ6-12
  -ตอ้งการเล่นตลอดเวลา
  -ไม่ควรห้ามเด็กเล่น
  5ขั้นสนใจเพศตรงข้าม
  -สนใจเพศตรงข้าม
  -ชอบเพื่อนสาว
  นายบูดอรี แวกาจิ
  รหัส 405304070
  โปรแกรมวิขา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete