Monday, February 14, 2011

การเสริมแรง และ การลงโทษ

สมมติ นักศึกษาเป็นครู มีนักเรียนคนหนึ่งไม่เคยส่งการบ้านเลย ให้นักศึกษาใช้หลักการเสริมแรงและการลงโทษเพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียนคนนี้ เขียนในลักษณะเล่า เสริมแรงพฤติกรรมใด ด้วยวิธีอะไร ลงโทษพฤติกรรมอะไร.....

35 comments:

 1. -เสริมเเรงพฤติกรรมเด็กที่ไม่เคยทำการบ้านเลย โดยให้เด็กมาพูดคุยซักถามว่าเป็นเพราะเหตุใด และเมื่อทราบสาเหตุแล้วครูอธิบายให้เด็กได้รับฟังถึงว่า การทำการบ้านเป็นการฝึกความรับผิดชอบและเป็นการฝึกวินัยให้กับเด็กฝึกทักษะเพื่อให้เด็กเกิดความคล่องในเนื้อหาวิชาที่เรียน จากนั้นก็บอกกับเด็กว่า ถ้ามาส่งการบ้านเป็นประจำทุกวันครูจะให้คะแนนเป็นพิเศษ และให้รางวัลกับเด็กๆ แต่ถ้าไม่ส่งการบ้านครูจะลงโทษด้วยการให้นักเรียนเก็บขยะในห้องเรียนในแต่ละครั้งที่ไม่ส่งการบ้านตามเวลาที่ครูกำหนด หรือจะเปลี่ยนวิธีลงโทษแบบอื่น เช่น ให้ลบกระดานทุกครั้งที่ครูเข้าสอนในวันที่ไม่ส่งการบ้าน ยกเก้าอี้ทั้งหมดในห้องเรียนหรือกวาดทั้งห้องคนเดียวในวันนนั้นค่ะ
  ชื่อ นางสาวลีน่า ฮายอ
  รหัส405304055
  โปรแกรม คณิศาสตร์

  ReplyDelete
 2. เสริแรงพฤติกรรมเด็กที่ไม่เคยส่งการบ้านเลย โดยการเข้าไปพูดคุยถามเด็กว่าทำไมไม่ส่งการบ้าน เด็กอาจจะตอบว่า เพราะการบ้านยากเกินไป เราก็ให้การบ้านที่ง่าย ท้าทายความสามารถของเด็ก ถ้าเด้กไม่ทำอีกก็ติดต่อกับผู้ปกตรอง ให้ผู้ปกครองช่วยควบคุมดูแลให้ และเมื่อไม่ทำอีกก็เรียกให้ไปทำในห้องพักครู ให้ทำให้เสร็จในโรงเรียนหลังเลิกเรียนแล้ว ก่อนกลับบ้าน (วิธีนี้ ป้องกันการลอกการบ้านได้ด้วย)และเมื่อเด็กเริ่มส่งการบ้านแล้ว ให้ 1 คะแนนเมื่อส่งการบ้าน และให้ 1 ดาวถ้าทำถูกทุกข้อหรืออยู่ในเกณฑ์ดี
  แล้วพอปลายเทอม ก็ให้คะแนนพิเศษจากคะแนน คนเรียนไม่เก่งแต่ขยันทำขยันส่งจะได้มีกำลังใจและให้รางวัลพิเศษที่ไม่ใช่คะแนนตามจำนวนดาว
  เเละกำหนดให้การบ้านเป็นกิจกรรมก่อนสอบที่มีคะแนนด้วย เช่น ร้อยละ 10-20 ของคะแนนสอบ เพื่อให้เด็กตื่นตัว กำหนดให้ทำการบ้านเป็นกลุ่มสลับ กับงานเดี่ยว ด้วยวิธีการจับฉลาก ไม่ให้นักเรียนเลือกกลุ่มกันเอง นักเรียนมีโอกาสทำการบ้าน เพราะเกรงใจเพื่อน แต่หากใครที่ไม่เอาเรื่องจริงๆ สักวันต้องเริ่มละอายบ้าง แล้วจะต้องช่วยเพื่อนๆ ทำงานที่ครูสั่ง จัดเวลาการทำการบ้านเป็นแบบ แบบสดๆ ประจานกันซึ่งๆ หน้า ในท้ายชั่วโมง หลังจากการเรียน โดยเลือกเนื้อหาที่ไม่ยากเกินไป และไม่ง่ายเกินไป เพื่อให้เด็กที่ไม่ยอมส่งการบ้าน ทำหน้าชั้น เมื่อเขาไม่ส่งการบ้านเขาก็จะทำไมได้ นานๆเขาก็อาย เขาจะส่งการบ้านเอง

  ReplyDelete
 3. เรียกนักเรียนมาพบว่าเพราะเหตุใดที่ไม่ส่งการบ้าน เมื่อทราบถึงปัญหาแล้วก็อธิบายให้เด็กฟังว่าการทำการบ้านเป็นการฝึกความเข้าใจ ความรับผิดชอบ และทำให้เกิดความชำนาญ คล่องแคล่วในเนื้อหาที่เรียน ก็ถือว่าเป็นการทบทวนบทเรียนภายในตัวแล้วก็สัญญากับเด็กนักเรียนว่าถ้าส่งการบ้านก็จะให้คะแนนพิเศษและแจกอุปกรณ์การเรียน เช่น ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด เป็นต้น เมื่อตอบคำถามสิ่งที่ครูถามได้ถูกต้อง แต่ถ้านักเรียนไม่ส่งการบ้านก็จะลงโทษด้วยการให้เด็กยืนเรียนทั้งคาบและลบกระดานเมื่อเรียนเสร็จ

  ชื่อ นางสาว นุรไอนี แปเฮาะอีเล
  รหัส 405304069
  โปรแกรม คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 4. การที่เด็กไม่ส่งการบ้านอาจมาจากการเรียนแล้วไม่เข้าใจ เป็นวิชาที่น่าเบื่อ อย่างเช่น วิชาคณิตศาสตร์นั้นเอง เด็กส่วนใหญ่คิดว่ายาก เครียดกับตัวเลขมากมาย อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เด็กไม่ส่งการบ้านนั้นเอง หากดิฉันเป็นครู อันดับแรกจะเรียกเด็กกลุ่มนี้มาซักถามทำไมไม่ส่งการบ้านเกิดอะไรขึ้น อยากรู้ถึงเหตุและผล เมื่อรู้ว่าในสิ่งที่ตอบเหมือนกับเราคิด ก็จะนำไปปรับปรุงในชั้นเรียน (และการที่เด็กไม่ส่งการบ้านอาจอยู่กับอาจารย์ผู้สอนด้วย) ควรที่จะมีกิจกรรมควบคู่กับการสอนไปด้วยอย่างเช่น ถามตอบให้เด็กมีส่วนร่วม ทำกิจกรรมสนุกๆที่สอดคล้องกับการเรียน อาจจะทำให้เด็กมีความสนใจที่จะเรียนวิชานี้หรืออาจจะให้แง่คิดกับเด็กบอกกับเด็กว่าหากว่ายังทำตัวแบบนี้จะทำให้เสียอนาคตได้ ให้เด็กนึกถึงพ่อแม่ที่ส่งเรามาเรียนหนังสือหรือให้กำลังใจเด็กเมื่อเด็กตอบถูกด้วยการให้ดาวหรือให้ของเล็กๆน้อยๆเช่น อมยิ้ม ดินสอ เป็นต้น การลงโทษเด็กหากว่าลงโทษเด็กซำ้ๆเดิมๆจะให้เด็กไม่รู้สึกอะไร ก็จะลงโดดดดทษในรูปแบบที่โดนครั้งเดียวแล้วไม่อยากทำอีก นั้นก็คือทำให้เด็กรู้สึกอายกับเพื่อนด้วยการประจานเด็กในห้องเรียน หรือก่อนกลับบ้านให้เด็กล้างห้องน้ำก่อนอาจจะทำให้เด็กอยากทำการบ้านเมื่ออาจารย์สั่งและส่งตามกำหนด

  ReplyDelete
 5. ในกรณีที่เด็กไม่เคยส่งการบ้านเลย ครูผู้สอนไม่ควรอย่างยิ่งที่จะลงโทษเด็ก โดยที่ไม่ถามถึงสาเหตุที่แท้จริงของเด็กก่อนว่าทำไมถึงไม่ส่งการบ้าน เมื่อรู้ถึงสาเหตุแล้วก็แก้โดยการเข้าไปอธิบาย ว่าทำไมถึงต้องส่งการบ้านมีความสำคัญอย่างไรกับการเรียนของเรา ถ้าไม่ฟังอีกก็อาจจะลงโทษตามความเหมาะสมของเด็กวัยนั้น เช่น โดยการให้เก็บขยะ กวาดห้อง หรือทำเวรตลอดทั้งสัปดาห์เป็นต้น ต่อไปเมื่อเด็กส่งการบ้านแล้วครูผู้สอนอาจจะมีการเสริมแรงพื่อให้เด็กเกิดการอยากส่งการบ้านอีก โดยการให้คะแนน ให้คำชม หรืออาจจะให้สิ่งของเล็กๆน้อยๆให้แก่เด็ก


  นางสาวลาตีฟะห์ กอและ
  รหัส 405304056
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 6. การเสริมแรงพฤติกรรมของเด็กนร.ที่ไม่เคยส่งการบ้านเลย
  ขั้นแรก ต้องเข้าไปซักถามเด็กที่มีปัญหาว่าทำไม่ถึงไม่ส่งการบ้านและอธิบายว่าทำการบ้านเพราะอะไรหรือไม่เข้าใจในเนื้อหาที่สอน ถ้าเด็กไม่เข้าใจเพราะเนื้อหาว่ายากเป็นปัญหาหนึ่งเราต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจในเนื้อหานั้นให้ได้ โดยสอนเนื้อหาที่ง่ายๆก่อนแล้วไปสู่เนื้อหาทื่ยากและให้เด็กทำกิจกรรมในเนื้อหาที่เรียน และสรุปเนื้อหาที่เรียนในเนื้อหานี้ ให้เด็กถามเนื้อหาที่ไม่เข้าใจและให้แบบฝึกหัดหนึ่งข้อให้นร.ทำก่อนว่าผ่านหรือไม่โดยการซุ่มให้นร.ทำหน้าชั้นแล้วเคยให้การบ้านเมื่อนร .ส่งการบ้านแล้วโดยการให้คะแนนเมื่อเด็กส่งการบ้านทุกๆครั้งที่เรียนก็จะให้ของรางวัลพิเศษ เมื่อนร.บางส่วนไม่สนใจและไม่ส่งการบ้านต้องลงโทษโดยการยืนหน้าขั้น(สรุปเนื้อหาที่เรียนในเนื้อหา)และจะต้องปรึกษา พ่อ แม่ ให้ดูแลอีกทางหนึ่ง
  ชื่อ คูไซมะห์ เจ๊ะ
  รหัส 405304053
  โปรแกรม คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 7. การที่เด็กบางคนไม่เคยส่งการบ้านเลย เด็กคนนี้อาจมีบางอย่างที่ไม่อยากบอกใคร เด็กอาจมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชานั้ต่อวิชานั้น อาจจะยากเกินไปเลย อาจไม่เข้าใจในบทเรียนบางครั้งไม่กล้าที่จะถามครู ถ้าเราเป็นครูเราไม่ควรลงโทษในทันทีเราควรหาสาเหตูที่เด้กไม่ส่งการบ้าบก่อนคือเรียกเด็กคนนั้นมาเจอและถามถึงสาเหตุ เราต้องพูดคุยกับเด็กเสมือนเด็กคนนั้นเป็นลูกของตัวเองด้วยความรักและความเอาใจใส่ โดยการฝึกให้เขากลับไปทำการบ้านที่ง่ายๆก่อนจนกว่าให้เขาชิน และบอกถึงความสำคัญของการบ้านให้แก่เด็ก
  แล้วบอกกับเขาว่าทุกครั้งที่ส่งการบ้านครูจะให้รางวัลแก่เขา เช่น ให้ขนม ลูกอม อุปกรณ์การเรียนเป็นต้น และเมื่อทุกครั้งที่เขามีการบ้านเราต้องคอยดูเขาทำและคอยให้คำปรึกษาอยู่เสมอ แต่ถ้าเขายังไม่ทำการบ้านส่งอีกก็ต้องลงโทษด้วยการทำความสะอาดห้อง หรือห้องน้ำเพียงคนเดียว ทำให้เขารูสึกอายเพื่อนๆ แล้วเขาก็จะส่งการบ้านเอง

  ชื่อนางสาวซารีปะ เจะอาลี
  รหัส 405304086
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 8. การที่เด็กไม่ส่งการบ้านเลย ครูควรถามถึงสาเหตุที่เด็กไม่ส่งการบ้าน และหาวิธีการแก้ปัญหาตามปัญหาที่เด็กเป็น ไม่ควรลงโทษเด็กทันที่โดยที่ไม่ถามเพราะจะทำให้การแก้ปัญหายากยิ่งขึ้น และหากปัญหาที่เด็กไม่ส่งการบ้านเป็นเพราะไม่เข้าใจในเนื้อหา ก็ควรสอนให้เด็กเริ่มทำจากข้อที่ง่ายๆ อธิบายให้เด็กเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนและรู้สึกอยากจะเรียน เมื่อเด็กมีความเข้าใจในเนื้อหาที่ดีแล้วก็จะทำให้เด็กอยากที่จะทำการบ้านตามที่เราสั่ง แต่หากยังไม่ทำก็ควรลงโทษตามความเหมาะสม ไม่ลงโทษแรงจนเด็กไม่อยากเรียนและไม่ชอบวิชานั้น เวลาลงโทษก็ควรบอกถึงเหตุผลที่ต้องลงโทษพร้อมทั้งสอนให้เด็กปรับปรุงให้ดีขึ้น และเมื่อเด็กปรับตัวดีขึ้นแล้ว ก็ควรชมเชยหรือให้ของรางวัลเพื่อเป็นการเสริมแรงให้เด็กอยากที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆ

  ชื่อ นางสาวอัสมะอ์ เจ๊ะอีแต
  รหัส 405304060
  โปรแกรม คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 9. การที่เด็กไม่ส่งการบ้าน อาจจะเป็นเพราะเด็กไม่เข้าใจคำถาม ทำให้เด็กไม่อยากทำการบ้านส่ง ถ้าดิฉันเป็นครู ขั้นตอนแรกที่จะทำก็คือ เรียกเด็กมาพบ แล้วถามถึงสาเหตูที่เด็กไม่ส่งการบ้านว่าเป็นเพราะเหตุใด ถ้าเด็กไม่เข้าใจคำถาม เราก็ต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจ แล้วลองยกตัวอย่างให้เด็กทำสัก2-3ข้อถ้าเด็กทำได้ก็แสดงว่าเด็กเข้าใจ แล้วให้การบ้านเด็ก ให้เด็กกลับไปทำ ถ้าเด็กเอาการบ้านมาส่ง เราก็ควรชมเขาว่า เขาก็ทำได้ ถ้าฝึกทำบ่อยๆจะทำให้เขาเป็นคนเก่ง แต่ก็อย่าลืมให้คะแนนกับเด็กด้วย เพราะการให้คะแนนจะทำให้เด็กมีความรู้อยากจะทำการบ้านในครั้งต่อไป เช่น สมมติคะแนนเต็ม10 ส่งการบ้านวันนี้ได้8 ถ้าครูให้การบ้านอีกฉันจะต้องทำให้ได้เต็ม10 แต่ถ้าเด็กไม่ส่งการบ้านอีก เราก็ควรจะลงโทษเด็ก ด้วยการให้เด็กทำการบ้านให้เสร็จ เมื่อถึงเวลาพัก ก็ไม่ต้องปล่อยให้เด็กไปพัก จนกว่าเด็กจะทำการบ้านเสร็จ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการทำการบ้านในครั้งต่อไป

  ชื่อนางสาวอามีเน๊าะ ลามอ
  รหัส 405304054
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 10. ในฐานะที่เราเป็นครู ในกรณีที่เด็กไม่ส่งการบ้านเลย หน้าที่ของครูคือการลงโทษนักเรียน แต่จะลงโทษได้นั้นควรถามถึงเหตุผลที่เด็กไม่ส่งการบ้านก่อนว่าเป็นเพราะอะไร บางทีอาจจะเป็นความผิดของครูและครูสามารถที่จะนำความผิดตรงนั้นมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป ที่สำคัญครูควรมีการเสริมแรงให้นักเรียน เช่น ครูอาจจะบอกนักเรียนว่าใครทำการบ้านครูจะให้รางวัลหรือบางทีครูจะไม่บอก พอถึงเวลาใครส่งการบ้านครูก็จะให้รางวัลและนักเรียนที่ไม่ส่งการบ้านอยากจะได้รางวัลบ้าง นักเรียนคนนั้นก็จะทำการบ้านส่ง และหากนักเรียนตอบครูว่ามันยาก ไม่เข้าใจ ครูควรสอนในที่ตรงนั้นให้นักเรียนเข้าใจหรือไม่ก็ให้การบ้านที่ไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนและบวกการเสริมแรงด้วย หากนักเรียนยังไม่ส่งการบ้าน ครูควรที่จะแจ้งผู้ปกครองให้ทราบเพื่อที่จะได้แก้ไขในตรงนั้น และหากนักเรียนยังไม่ส่งการบ้านอีก ครูควรลงโทษนักเรียนตามกรณี

  นางสาวไอมี เจะหลง
  รหัส 405304078
  โปรแกรม คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 11. การเสริมเเรงพฤติกรรมเด็กที่ไม่เคยส่งการบ้าน อย่างเเรกเราเองจะต้องเรียกนักเรียนมาพบและถามตัวเขาว่าทำไมเพราะอะไรที่เขาไม่ยอมทำหรือส่งการบ้าน อาจจะเป็นเพราะขี้เกียจหรือไม่การบ้านที่ครูสั่งให้ทำมันยากหรือนักเรียนอาจจะทำไม่เป็นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักเรียนไม่อยากส่งการบ้านดังนั้นครูก็ต้องให้คำปรึกษาแก่นักเรียนว่าการบ้านเป็นส่วนหนึ่งที่จะฝึกทักษะให้กับตัวเราจะทำให้เราเกิดความชำนาญ หลังจากนั้นเมื่อครูรู้สาเหตุว่าเด็กไม่ส่งการบ้านเพราะอะไรแล้ว ครูก็ควรใช้หลักการเสริมแรงโดยการบอกนักเรียนว่าถ้าเกิดนักเรียนคนไหนที่ส่งการบ้านตามที่ครูสั่งแล้วครูจะมีรางวัลมอบให้อาจจะเป็นดินสอ หรือมีแต้มให้
  ส่วนการลงโทษสำหรับนักเรียนที่ไม่ส่งการบ้านเลย ครูก็ควรลงโทษด้วยการตัดคะแนนลงเรื่อยๆ อาจจะทำให้นักเรียนส่งการบ้านได้เพราะไม่อยากเสียคะแนนไป

  ชื่อ นางสาวอนุรัตน์ วาเต๊ะ
  รหัส 405304079
  โปรแกรม คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 12. การที่เด็กไม่ส่งการบ้านนั้นไม่ใช่ว่าเด็กไม่เข้าใจในเนื้อหา แต่เด็กจะมีนิสัยที่ติดตัวอยู่คือ เด็กจะมุ่งแต่เล่นต้องการความสนุกสนานไปวันๆโดยไม่คิดที่จะตั้งใจเรียน และเมื่อเรารู้ถึงสาเหตุของเด็กที่ไม่ส่งการบ้านแล้ว เราก็เรียกเด็กเพื่อให้คำปรึกษากับเด็กว่า สักวันหนึ่งเราก็ต้องโตเป็นผู้ใหญ่ การที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น เราก็ต้องตั้งใจเรียนในวันนี้ การให้การเสริมแรงคือพยายามให้คำชมกับเด็กบ่อยๆเพราะเมื่อเราให้คำชมกับเด็กบ่อยๆแล้ว ก็จะทำให้เด็กรู้สึกเกรงใจกับคำพูดของเรา เด็กก็จะกระตือรือร้นที่จะส่งการบ้าน และการลงโทษครั้งแรกเมื่อเด็กไม่ส่งการบ้านก็หัดคะแนน0.5คะแนน และครั้งต่อๆไปก็หัดครั้งละ0.5คะแนน(การที่เรานำคะแนนมาขู่และยุว่าเด็กทำไม่ได้ เด็กในวัยนี้ก็จะท้าในคำพุดของเรา)

  ชื่อนางสาวสุมานี ยือเลาะ
  รหัส 405304080
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 13. ถ้าดิฉันเป็นครู มีนักเรียนคนหนึ่งไม่เคยส่งการบ้านเลย อันดับแรกก็คงจะเรียกเด็กคนนั้นมาคุยว่าทำไมถึงไม่ส่งการบ้าน และอาจจะอธิบายว่าการที่ครูให้นักเรียนทำการบ้านนั้นก็อยากให้นักเรียนได้ฝึกฝนทำด้วยตนเอง แล้วนักเรียนก็จะได้รู้ว่าตนเองเข้าใจสิ่งที่เรียนมากน้อยเพียงใด และถ้านักเรียนขยันทำการบ้านฝึกฝนอยู่บ่อยๆทำให้ตนเองเกิดความชำนาญ เวลาสอบจะได้ทำข้อสอบได้คะแนนดีๆ พ่อแม่ก็ภาคภูมิใจในตัวนักเรียนเองด้วย แล้วถ้านักเรียนส่งการบ้านครูทุกครั้งครูก็จะให้ดาว และคะแนนพิเศษ หรืออาจจะให้ของขวัญที่พิเศษจนเด็กสนใจและอยากได้ของรางวัลจนกระทั่งเด็กมีความสนใจในการทำการบ้านมากขึ้นและมีวิธีการลงโทษพฤติกรรมที่นักเรียนไม่เคยส่งการบ้านโดยการให้นักเรียนลบกระดานดำและทำความสะอาดห้องเรียนหลังเรียนเสร็จ และอาจจะเรียนให้ผู้ปกครองได้ทราบว่า นักเรียนคนนี้ไม่เคยส่งการบ้านเลย แล้วให้ผู้ปกครองดูแลส่วนนี้ด้วย

  ชื่อ นางสาว นูรีนา ดอแม
  รหัส 405304093
  โปรแกรม คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 14. เด็กที่ไม่ส่งการบ้านเลย เราควรมีการถามเด็กว่าทำไมไม่ส่งการบ้านเป็นเพราะสาเหตุเกิดจากอะไร
  ในการถามเราควรเรียกมาเป็นการส่วนตัวและเราไม่ควรถามเด็กด้วยเสียงที่ดังและดุเพราะอาจทำให้เด็กกลัวแล้วทำให้เด็กไม่กล้าที่จะพูดความจริง หากเด็กไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เราสอน เราควรมีการสอนอย่างเน้นให้กับเด็กคนนั้นแต่หากการที่เด็กไม่ส่งการบ้านอันเนื่องมาจากการที่เด็กไม่สนใจเรื่องการเรียน(ขี้เกียจ) เราตั้งข้อตกลงในห้องเรียนว่าหากเด็กคนใดส่งการบ้านครบที่กำหนดครูจะพาไปเที่ยวทะเลหากใครไม่ส่งการบ้านเราจะไม่พาไปทะเล หากเด็กยังไม่ส่งการบ้านอีก
  ให้เด็กทำแบบฝึกหัดมา 50 ข้อ หรือมากกว่าเพื่อนหลายๆเท่า การลงโทษแบบนี้เพื่อให้เด็กมีทักษะที่ดีในวิชาที่เราสอนและสิ่งที่สำคัญในการที่เราลงโทษเราควรถามเรื่องเหตุผลของเด็กและในการลงโทษเราไม่ควรใช้อารมณ์ในการลงโทษ
  นางสาว การีตา ซง
  รหัส 405304066
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 15. เรียกนักเรียนคนนั้นมาตักเตือนแล้วถามถึงสาเหตุว่าทำไมถึงไม่ทำการบ้านแล้วบอกให้นักเรียนคนนั้นกลับไปทำมาส่งด้วย แล้วเลือกวิธีการเสริมแรงด้วยการให้ของรางวัล โดยบอกกับนักเรียนคนนั้นว่า ถ้าทำการบ้านมาส่งคุณครูมีของรางวัลให้ หลังจากนั้นถ้าเด็กทำการบ้านมาส่งคุณครูก็จะให้ของรางวัลกับนักเรียนไป พอครั้งต่อไปเปลี่ยนการเสริมแรงจากให้ของรางวัลเป็นคำชม แต่ถ้าเด็กไม่ทำการบ้านมาส่งก็จะเลือกวิธีการลงโทษด้วยการทำโทษเด็กหน้าชั้นเรียนแล้วบอกถึงสาเหตุว่าทำไมเขาต้องถูกทำโทษ
  นางสาวกูมาซือนา แวหะยี
  รหัส 405304083
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 16. การที่เราเป็นครูแล้วเจอเด็กในลักษณะอย่างนั้นเราอาจจะเรียกเด็กมาสอบถามว่าทำไมถึงไม่ส่งการบ้านสาเหตุอะไรที่เด็กไม่ทำ. อาจจะเป็นเพราะเด็กไม่เข้าใจเนื้อหาหรือว่ามีปัญหาส่วนตัวหรือเปล่า.เราไม่ควรที่จะว่าเด็กถ้าเราไม่ทราบถึงปัญหาเพราะมันจะทำให้เด็กรู้สึกไม่ดีต่อครูและวิชานั้นๆต่อไปสิ่งที่เราควรลงโทษเราต้องบอกว่าเราลงโทษเพราะอะไร?ลงโทษทำไม?แล้วเราก็ต้องใช้วิธีการเสริมแรงด้วยคำพูดที่ทำให้เด็กรู้สึกดีขึ้นและอธิบายว่าที่อาจารย์ลงโทษไปเพื่ออยากให้นักเรียนไม่ทำแบบนี้อีกเพราะการทำแบบนี้มันไม่ดีอาจจะหั้ยนักเรียนไปทำแบบฝึกมาหั้ยครบแล้วมาส่งในวันพรุ้งนี้แล้วถ้าเด็กทำตามที่อาจารย์ให้ไปเราก็ควรชมเชยว่าเขาตั้งใจที่จะทำเลยทำได้ถูกต้องหรือว่าครบถ้วนเหมือนเพื่อนๆทุกคน และบอกเขาว่าตอนนี้นักเรียนก็ทำได้ดีแล้วครูหวังว่านักเรียนจะทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปน่ะค่ะ

  นางสาว ปัตมา สมาแอ
  รหัส 405304088
  โปรแกรม คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 17. แรกเริ่มเลยน่ะค่ะ หนูคิดว่าครูควรทราบถึงปัญหาของเด็กก่อนว่า ทำไมเด็กถึงไม่ส่งการบ้าน ? บางทีเด็กอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนก็ได้ การที่เด็กไม่ส่งการบ้านนั้นแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ เด็กอาจจะไม่เข้าใจเรื่องที่ครูสอน แต่เด็กไม่กล้าที่จะบอกครูก็เลยปล่อยเลยตามเลยไป พอกลับถึงบ้านจะทำการบ้านก็ทำไม่เป็นเพราะเรียนไม่รู้เรื่องเลยก็เลยตัดปัญหาโดยการไม่ส่งการบ้านและเด็กขี้เกียจทำการบ้าน
  กรณีที่ 1 เด็กไม่ส่งการบ้านเพราะไม่เข้าใจในเนื้อหาที่ครูสอน
  วิธีแก้ปัญหา การเสริมแรง คือ ครูอย่าพึ่งสั่งให้เด็กส่งการบ้านเพราะถึงแม้เด็กจะทำการบ้านส่งก็เปล่าประโยชน์ เพราะเด็กไม่เข้าใจเนื้อหาเลย ครูควรสอนในส่วนที่เด็กไม่เข้าใจ สอนจนกว่าเด็กจะเข้าใจ เมื่อเด็กเข้าใจแล้วก็ให้เด็กทำการบ้านส่ง หลังจากที่เด็กทำการบ้านส่งนั้นครูจะต้องมีการลงโทษเด็กด้วย ลงโทษที่เด็กไม่มีความรับผิดชอบก็คือไม่ส่งการบ้านตามเวลาที่ครูกำหนดไว้ ถ้าไม่ลงโทษวันหลังเด็กก็จะคิดว่า “ไม่ต้องส่งการบ้านก็ได้ยังไงครูก็ไม่ทำโทษหรอก” ลงโทษด้วยการให้เด็กกวาดห้องเรียนหลังเลิกเรียนเพราะเป็นการลดช่วงโมงเล่นของเด็กพอเด็กดูเพื่อนๆเล่นกันอย่างสนุกสนานทำให้เด็กรู้สึกอยากเล่นด้วย เด็กก็จะไม่กล้าทำพฤติกรรมนี้อีก
  กรณีที่ 2 เด็กไม่ส่งการบ้านเพราะขี้เกียจ
  วิธีแก้ปัญหา ลงโทษเด็กด้วยการเพิ่มโจทย์ให้เด็กทำมากกว่าเด็กคนอื่นๆในห้องและให้เด็กกวาดห้องเรียนหลังเลิกเรียนด้วย เพื่อเป็นการลดชั่วโมงเล่นของเด็ก
  *** ทุกครั้งที่ครูสอนเสร็จครูควรถามนักเรียนด้วยว่านักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่ครูสอนหรือไม่ และนักเรียนคนไหนที่เรียนอ่อนครูควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ อาจจะจัดให้มีการเรียนซ่อม/เสริมหลังเลิกเรียนก็ได้น่ะค่ะ***
  ชื่อ นางสาวฟาตีหะฮ์ ปียา
  รหัส 405304067
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 18. ถ้าเราเป็นครูเราจะลดพฤติกรรมของเด็กที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กที่ไม่ส่งการบ้าน คือ เราต้องรู้สาเหตุที่เด็กไม่ส่งการบ้านนั้นเป็นเพราะอะไร เพราะเด็กที่ไม่สงการบ้านอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กไม่เข้าใจในวิชานั้นหรืออาจไม่ชอบในวิชานั้นหรือมีปัญหาทางบ้านทำให้เด็กเบื่อหน่ายไม่อยากทำการบ้าน และเมื่อรู้สาเหตุแล้ว ครูควรเสริมแรงด้วยการเอาใจใส่ให้มากหรือให้รางวัลสิ่งที่เด็กชอบ เพื่อจะลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยเราบอกเด็กว่าถ้าใครส่งการบ้านแล้วครูจะให้รางวัล และเมื่อเด็กส่งการบ้านครูก็ควรที่จะตรวจต่อหน้าเด็กเพื่อให้เด็กจะได้รู้ว่าทำถูกหรือผิดเพื่อง่ายต่อการอธิบายเวลาเด็กทำผิดว่าควรจะแก้ยังไง แต่ถ้าเด็กยังไม่ส่งการบ้านอีก เราก็ควรใช้วิธีการลงโทษเด็กโดยการตี แต่ในขณะทำโทษนั้นครูไม่ควรใช้อารมณ์และครูต้องอธิบายหรืออบรมในขณะทำโทษว่าที่ทำไปเพราะไม่ส่งการบ้าน และคนที่เป็นครูควรที่จะเสริมแรงและเอาใจใส่ให้มากเพื่อให้เด็กรู้สึกอยากทำการบ้าน
  นางสาวฮูดา อาแว
  รหัส 405304072
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 19. ถ้าเด็กไม่เคยส่งการบ้านเลย เราควรที่จะเสริมแรงให้กับเด็ก ให้โอกาศกับเด็กลอกการบ้านของเพื่อนให้เสร็จ โดยที่เราควรอยู่กับเด็กด้วย ช้วยสอนเด็กไปพลางๆหลังจากนั้นให้เด้กส่งการบ้านบนโต๊ะ เราต้องตรวจการบ้านต่อหน้าเด็กเลย ถ้าไม่อย่างนั้นเด็กจะไม่เข้าใจเรื่องที่สอน พอเวลาว่างเราก็เรียกเด็กที่มีปัญหามาสอนเสริม เพื่อให้เรียนทันกับเพื่อนในห้อง เราควรเสริมแรงโดยการบอกกับเด็กว่า ถ้าใครส่งการบ้านตรงเวลาก็จะให้รางวัลแก่คนที่ส่งตรงเวลา เช่น อุปกรณ์การเรียน และไม่มีการดุหรือด่าว่าเด็กในกรณีที่เด็กไม่ส่งการบ้าน และควรเสริมแรงให้กับเด็กแบบนี้ตลอดในช่วงที่เด็กมีปัญหา

  นางสาวสารอ บาฮอ
  รหัส 405304061
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 20. ถ้าข้าพเจ้าเป็นครูแล้วมีนักเรียนคนหนึ่งไม่เคยส่งการบ้านเลย การลงโทษและการเสริมแรงสำหรับเด็กคนนี้แบบวิธีของข้าพเจ้าก็คือ
  การให้เด็กคนนี้ทำการบ้านให้เสร็จในวันนั้นเลย ในช่วงเวลาที่เพื่อนๆของเขาออกไปเล่นกัน ครูผู้สอนก็ให้เขานั่งทำการบ้านจนกว่าจะเสร็จ และบอกกับเขาว่า “ทำการบ้านให้เสร็จก่อน ครูถึงจะปล่อยให้ออกไปเล่น ถ้าหากยังทำการบ้านไม่เสร็จครูก็จะไม่ปล่อย” ส่วนใหญ่แล้วเด็กวัยนี้ (ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-ป.3 ) มักจะชอบเล่นมากกว่าการที่ต้องนั่งทำการบ้านอยู่ในห้องเพียงคนเดียว หากเขาได้เห็นว่าเพื่อนๆของเขาได้เล่นกัน เพราะเพื่อนๆของเขาทำการบ้านเสร็จจึงไม่ต้องนั่งทำการบ้านเหมือนกับเขา เด็กก็จะมีความรู้สึกกระตือรือร้นในงานชิ้นต่อไปที่ครูให้ทำ เพื่อที่คราวหลังเขาจะได้ออกไปเล่นกับเพื่อนๆของเขาอย่างสนุกสนานไม่ต้องนั่งทำการบ้านอยู่ในห้องเพียงคนเดียวอย่างที่เคยถูกลงโทษ (วิธีนี้อาจเป็นได้ทั้งการเสริมแรงและการลงโทษในวิธีเดียวกัน) หลังจากนั้นครูผู้สอนก็คอยสังเกตพฤติกรรมการส่งการบ้านของนักเรียนคนนี้ หากเขามีพฤติกรรมที่ดีขึ้นครูผู้สอนก็ควรให้การเสริมแรงแก่เขา เช่น การชมเชยว่า “ เก่งจังเลย ” เด็กก็จะมีความรู้สึกประทับใจในการกระทำของเขาเอง และเป็นการทำให้พฤติกรรมการส่งการบ้านมีความถี่มากขึ้น

  ชื่อ นางสาว ซาฟีน๊ะ ยังสมัน
  รหัส 405304090
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 21. ถ้าสมมติว่าเราเป็นครูมีเด็กนักเรียนไม่ส่งการบ้านเลยเราควรลงโทษและ
  ให้การเสริมแรงโดยการ...
  ..เราควรเรียกเด็กที่ไม่ส่งการบ้านมาสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุหรือปัญหา
  ที่เด็กไม่ส่งการบ้านแล้วควรให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำแก่เด็กเพื่อให้เด็ก
  เปลี่ยนพฤติกรรมหากเด็กยังไม่ส่งการบ้านก็ควรทำโทษโดยเริ่มจากวิธีการ
  ที่ไม่รุนแรง แล้วหากยังไม่ส่งอีกก็ควรเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
  แต่หากเด็กเปลี่ยนพฤติกรรมาส่งการบ้านก็ควรให้การเสริมแรงด้วยการชมเชย
  หรือให้รางวัลกับเด็กเพื่อเป็นกำลังใจแก่เด็ก
  ชื่อ นางสาวทาิริกา บินมามะ
  รหัส 405304058
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 22. ในกรณีที่มีเด็กนร.ไม่เคยส่งการบ้านเลย ถ้าฉันเป็นครูอันดับแรกที่ฉันจะทำคือ เรียกเด็กคนนี้มาพูดคุย ถามปัญหาว่าทำไมไม่ส่งการบ้าน มีปัญหาปรึกษาครูได้ ถ้าเด็กนร.ตอบว่า ที่เขาไม่ส่งการบ้านนั้นเป็นเพราะไม่เข้าใจเนื้อหาจึงทำการบ้านไม่ได้ เมื่อเรารู้ปัญหาแล้วเราก็ใช้การเสริมแรงในการแก้ปัญหา โดยเริ่มจากสอนเนื้อหาที่เขาไม่เข้าใจใหม่ อธิบายให้ละเอียด เมื่อเขาเรียนเข้าใจแล้วให้เขาทำแบบฝึกหัด ในขณะที่เขาทำอยู่ เราต้องอยู่ด้วย เขาจะได้ถามเมื่อเขาไม่เข้าใจ เมื่อเขาทำเสร็จเราต้องตรวจต่อหน้าเขาเลย ข้อใหนที่เขาทำผิดเราก็ต้องอธิบายให้ข้าใจและข้อใหนที่เขาทำถูกเราก็ต้องชมเชยหรือให้รางวัล หลังจากนั้นเราต้องสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่เรียนมา และให้การบ้านกลับไปทำให้เสร็จแล้วส่งครูวันถัดไป ถ้าเด็กไม่ส่งการบ้าน เราควรเลือกการลงโทษ แต่อย่าลงโทษบ่อยครั้งนักจะทำให้เขาไม่เข็ด ต้องเลือกการลงโทษที่ทำให้เด็กเข็ดและส่งการบ้านทุกครั้ง
  นางสาวสารีมะห์ เจ๊ะแน
  รหัส 405304075
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 23. การเสริมแรงสำหรับเด็กที่ไม่ส่งการบ้าน ถ้าดิฉันเป็นครู สิ่งแรกที่จะทำก็คือ สังเกตดูพฤติกรรมของเด็กว่าทำไมถึงไม่ส่งการบ้าน ขั้นที่สอง คือ เรียกเด็กมาพูดคุยซักถามถึง เพราะเหตุใดถึงไม่ส่งการบ้าน แล้วฟังเหตุผลของเด็ก ถ้าเกิดว่าไม่ส่งเพราะว่าขี้เกียจทำ เราในฐานะครูก็ต้องตักเตือน ถ้าเกิดว่ามีครั้งที่สองเราก็ต้องมีบทลงโทษให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กรู้ว่าพฤติกรรมนั้นมันไม่ถูกต้อง แต่ถ้ายังทำพฤติกรรมนั้นอีก คุณครูก็ควรปรึกษาผู้ปกครองของเด็กและหาทางร่วมกันแก้ปัญหานี้ คืออาจจะหาวิธีการต่างๆมากระตุ้นเด็ก เช่น ให้การบ้านเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กชอบและเป็นสิ่งที่ไม่ยากจนเกินไป ให้เด็กกลับไปทำเรื่อยๆ ถ้าเด็กปรับปรุงตัวดีขึ้น คุณครูก็ต้องชม ให้คะแนน ให้ดาวเยอะๆหรือให้รางวัลเล็กๆน้อยๆให้กับเด็ก เพื่อเป็นกำลังใจและเด็กก็จะรู้ว่าการส่งการบ้านเป็นสิ่งที่ดี ต่อไปเด็กก็จะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น

  นางสาวฮายาตี หะยีเจ๊ะนะ
  รหัส 405304085
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 24. ถ้าสมมติให้ผมเป็นครู อย่างแรกเลยก็คือ ผมจะถามเขาทำไมหนูถึ่งไม่ส่งการบ้านครับ ที่ครูสอนไปหนูเข้าใจไหม ที่บ้านหนูมีปัญหาอะไรหรือเปล่า เมื่อเขาตอบมาในคำถามที่ครูถามไปแล้วนั้นก็หาวิธีแก้ไขปัญหาในแต่ละข้อที่ครูได้ถามไป
  วิธีการเสริมแรงของผมคือ พูดและทำให้เด็กรู้ว่าเมื่อเขาไม่ส่งการบ้านแล้วจะทำให้เหนูเรียนไม่ทันเพื่อน จะทำให้เพื่อนดูถูกหนูว่าเรียนไม่เก่ง และคะเเนนที่เพื่อนได้หนูก็จะไม่ได้ ครูเชื่อวาหนูเก่งหนูทำได้และหนูอาจจะทำได้ดีกว่าเพื่อนเพื่อนโดยซ้ำไป แต่ครูขอให้หนูขยันกว่านี้นิดหนึ่ง และส่งการบ้านที่ครูให้ทุกครั้ง ครูเชื่อว่าหนูทำได้
  วิธีการลงโทษของผมนั้น จะลงโทษโดยการตี การตีนั้นให้พอเหมาะพอสมควรกับวัย โดยครูบอกว่าครูตีนี้เป็นการลงโทษหนูที่หนูไม่ส่งการบ้านและเพื่อนคนไหนที่ไม่ส่งการบ้านก็จะโดนทำโทษกันทุกคน เพื่อที่คนที่ถูกทำโทษไม่น้อยใจและจะได้ไม่เป็นแบบอย่างกับเพื่อนคนอื่น


  นายอับดุลรอห์มัน กอตอ
  รหัส405304095
  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 25. เราจะวิธีการเสริมแรงโดยการลงโทษ แต่สำหรับเด็กที่ส่งการบ้านครบเราก็ควรจะเสริมแรงโดยการให้ดาวหรือให้คะแนนความขยัน แต่ก่อนที่เราจะลงโทษนั้นเราไม่ควรที่จะลงโทษเลยทันที อย่างน้อยเราก็ควรที่เรียนนักเรียนมาพบเราก่อน แล้วถามถึงเหตุผลกับนักเรียนถึงสาเหตุที่เขาไม่ส่งการบ้าน พร้อมกับถามเหตุผล แล้วเราก็พิจารณาความผิดในครั้งนี้ ถ้าเป็นความผิดครั้งแรกเราก็ไม่ควรลงโทษเลย ควรตักเตือนก่อน แต่ถ้าเด็กยังคงเป็นแบบนี้หลายๆ รอบ เราจึงจะควรลงโทษ โดยการให้เด็กทำอะไรก็ให้เด็กรู้ถึงความผิดของเขาหรือจะลงโทษโดยการหักคะแนนก็ได้ หลังการลงโทษแล้วเด็กยังคงเป็นแบบนี้อยู่อีกเราก็ควรที่จะรายงานถึงพฤติกรรมของเด็กให้กับ พ่อ และ แม่ของเด็กรับรู้
  ชื่อ นางสาว รุสนี สะมะแอ
  รหัส 405304050
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 26. การที่เด็กไม่ส่งการบ้านเลยเหตุผลส่วนใหญ่ของเด็กคือเด็กอาจมีอคติกับวิชานั้นเนื่องจากเนื้อหาที่เรียนอาจยากเกินไปหรือไม่ก็ไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน อันดับแรกครูควรปลูกฝั่งให้เด็กมีใจรักในวิชานั้นก่อนโดยการปรับหรือเสริมเทคนิคการสอนให้เนื้อหาที่เรียนนั้นมีความสนุกจะทำให้เด็กรู้สึกชอบ และสามารถปรับตัวกับวิชานั้นได้เอง
  การเสริมแรงในกรณีที่เด็กไม่ส่งการบ้านครูควรวางเงื่อนไขกับเด็กในการทำและส่งการบ้านทุกครั้งเช่น เมื่อส่งการบ้านตรงกำหนดครูจะให้คะแนนเต็มหรือให้รางวัล ส่วนการลงโทษหากเด็กยังทำพฤติกรรมเดิมอีกครูควรลงโทษน้อยๆก่อนแล้วค่อยเพิ่มปริมาณ เช่น ออกไปทำแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียนการลงโทษนี้จะทำให้เด็กตื้นตัวที่จะทำการบ้านส่งและไม่ต้องออกไปยื่นหน้าชั้น

  ชื่อนางสาว ฟารีดา มาลัยมาลย์
  รหัส 405304065
  โปรแกรมวิชา คณิศาสตร์

  ReplyDelete
 27. พฤติกรรมเด็กไมส่งการบ้าน
  การที่เด็กไม่ส่งการบ้านเป็นสิ่งที่เราต้องงรู้ว่าเด็กเป็นเด็กในลักษณะใด เช่นว่าติดเกมคอมพิวเตอร์อย่างแรง หรือติดเล่นกับเพื่อนๆ จนไม่สนใจการบ้านที่สั่งให้ส่งในวันพรุ่งนี้เช้า หรือไม่เวลาทำการบ้านเจอคำถามที่ยากเกินจะตอบได้อย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์นั้นเอง เด็กส่วนใหญ่คิดว่ายาก เครียดกับตัวเลขมากมาย อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เด็กไม่ส่งการบ้านนั้นเอง หรือวิชาภาษาอังกฤษที่ต้องจำคำศัพท์ที่ยากๆจนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายได้ หากว่าดิฉันเป็นครู อันดับแรกที่ต้องคำนึงถึงก็คือการเรียกซักถามถึงปัญหาว่าทำไมถึงไม่ทำการบ้านส่งครู เกิดปัญหาอะไรขึ้น ซักถามจนเด็กเกิดความสัมพันธ์ใกล้ชิดการพูดหวาดหลอมช่วยให้เด็กกล้าที่จะเล่าถึงเหตุการณ์ของตนได้ หลังจากนั้นเราก็พยายามอธิบายถึงความสำคัญของการทำการบ้านนี้เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเด็กๆมันเป็นการฝึกการใช้สมอง ฝึกสมาธิ ฝึกความอดทนทำให้เป็นคนเก่งคนดีของห้องและโรงเรียน พ่อแม่ของเธอก็จะชมเชยและให้รางวัลที่เธออยากได้มากที่สุดด้วย และครูก็จะมีรางวัลเช่น สมุด กระเป๋า หรือดินสอให้เธอ เมื่อพูดถึงปัญหาของเด็กแล้วเราก็นำมาปรับปรุงกันในห้อง ครั้งนี้เราต้องเพิ่มกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับเนื้อหาให้มากที่สุด หรือสอนให้เด็กเกิดความชินก่อนกลับไปทำ และยังต้องพิจารณาการบ้านที่ให้ไปยากจนเกินไปหรือเปล่าหรือเหมาะสมกับมาตนฐานที่กำหนดไว้หรือเปล่า เมื่อทำไปแล้วเด็กก็ยังทำตามเดิมอยู่ในเมื่อครูพูดตักเตือนหรือพูดถึงคุณประโยชน์ต่างๆนานาแล้วครั้งนี้ครูก็ต้องมีการลงโทษสำหรับเด็กที่ไม่ส่งการบ้านเช่นว่าให้ทำเวรแทนเพื่อน โดนตี ยืนเรียน เป็นต้น แต่อย่าลงโทษเด็กด้วยวิธีซ้ำๆเพราะทำให้เด็กเกิดความเคยชินดังนั้นต้องทำครั้งเดียวแล้วเด็กเกิดความอายจนมาอยากทำอีกแล้ว และก็เกิดความสนใจต่อการบ้านที่จะส่งพรุ่งนี้จนได้รับคำชม
  นางสาวรอกีเย๊าะ เพ็ง
  รหัส 405304051
  เอก คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 28. พฤติกรรมเด็กไมส่งการบ้าน
  การที่เด็กไม่ส่งการบ้านเป็นสิ่งที่เราต้องงรู้ว่าเด็กเป็นเด็กในลักษณะใด เช่นว่าติดเกมคอมพิวเตอร์อย่างแรง หรือติดเล่นกับเพื่อนๆ จนไม่สนใจการบ้านที่สั่งให้ส่งในวันพรุ่งนี้เช้า หรือไม่เวลาทำการบ้านเจอคำถามที่ยากเกินจะตอบได้อย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์นั้นเอง เด็กส่วนใหญ่คิดว่ายาก เครียดกับตัวเลขมากมาย อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เด็กไม่ส่งการบ้านนั้นเอง หรือวิชาภาษาอังกฤษที่ต้องจำคำศัพท์ที่ยากๆจนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายได้ หากว่าดิฉันเป็นครู อันดับแรกที่ต้องคำนึงถึงก็คือการเรียกซักถามถึงปัญหาว่าทำไมถึงไม่ทำการบ้านส่งครู เกิดปัญหาอะไรขึ้น ซักถามจนเด็กเกิดความสัมพันธ์ใกล้ชิดการพูดหวาดหลอมช่วยให้เด็กกล้าที่จะเล่าถึงเหตุการณ์ของตนได้ หลังจากนั้นเราก็พยายามอธิบายถึงความสำคัญของการทำการบ้านนี้เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเด็กๆมันเป็นการฝึกการใช้สมอง ฝึกสมาธิ ฝึกความอดทนทำให้เป็นคนเก่งคนดีของห้องและโรงเรียน พ่อแม่ของเธอก็จะชมเชยและให้รางวัลที่เธออยากได้มากที่สุดด้วย และครูก็จะมีรางวัลเช่น สมุด กระเป๋า หรือดินสอให้เธอ เมื่อพูดถึงปัญหาของเด็กแล้วเราก็นำมาปรับปรุงกันในห้อง ครั้งนี้เราต้องเพิ่มกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับเนื้อหาให้มากที่สุด หรือสอนให้เด็กเกิดความชินก่อนกลับไปทำ และยังต้องพิจารณาการบ้านที่ให้ไปยากจนเกินไปหรือเปล่าหรือเหมาะสมกับมาตนฐานที่กำหนดไว้หรือเปล่า เมื่อทำไปแล้วเด็กก็ยังทำตามเดิมอยู่ในเมื่อครูพูดตักเตือนหรือพูดถึงคุณประโยชน์ต่างๆนานาแล้วครั้งนี้ครูก็ต้องมีการลงโทษสำหรับเด็กที่ไม่ส่งการบ้านเช่นว่าให้ทำเวรแทนเพื่อน โดนตี ยืนเรียน เป็นต้น แต่อย่าลงโทษเด็กด้วยวิธีซ้ำๆเพราะทำให้เด็กเกิดความเคยชินดังนั้นต้องทำครั้งเดียวแล้วเด็กเกิดความอายจนมาอยากทำอีกแล้ว และก็เกิดความสนใจต่อการบ้านที่จะส่งพรุ่งนี้จนได้รับคำชม
  นางสาวรอกีเย๊าะ เพ็ง
  รหัส 405304051
  เอก คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 29. พฤติกรรมเด็กไมส่งการบ้าน
  การที่เด็กไม่ส่งการบ้านเป็นสิ่งที่เราต้องงรู้ว่าเด็กเป็นเด็กในลักษณะใด เช่นว่าติดเกมคอมพิวเตอร์อย่างแรง หรือติดเล่นกับเพื่อนๆ จนไม่สนใจการบ้านที่สั่งให้ส่งในวันพรุ่งนี้เช้า หรือไม่เวลาทำการบ้านเจอคำถามที่ยากเกินจะตอบได้อย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์นั้นเอง เด็กส่วนใหญ่คิดว่ายาก เครียดกับตัวเลขมากมาย อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เด็กไม่ส่งการบ้านนั้นเอง หรือวิชาภาษาอังกฤษที่ต้องจำคำศัพท์ที่ยากๆจนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายได้ หากว่าดิฉันเป็นครู อันดับแรกที่ต้องคำนึงถึงก็คือการเรียกซักถามถึงปัญหาว่าทำไมถึงไม่ทำการบ้านส่งครู เกิดปัญหาอะไรขึ้น ซักถามจนเด็กเกิดความสัมพันธ์ใกล้ชิดการพูดหวาดหลอมช่วยให้เด็กกล้าที่จะเล่าถึงเหตุการณ์ของตนได้ หลังจากนั้นเราก็พยายามอธิบายถึงความสำคัญของการทำการบ้านนี้เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเด็กๆมันเป็นการฝึกการใช้สมอง ฝึกสมาธิ ฝึกความอดทนทำให้เป็นคนเก่งคนดีของห้องและโรงเรียน พ่อแม่ของเธอก็จะชมเชยและให้รางวัลที่เธออยากได้มากที่สุดด้วย และครูก็จะมีรางวัลเช่น สมุด กระเป๋า หรือดินสอให้เธอ เมื่อพูดถึงปัญหาของเด็กแล้วเราก็นำมาปรับปรุงกันในห้อง ครั้งนี้เราต้องเพิ่มกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับเนื้อหาให้มากที่สุด หรือสอนให้เด็กเกิดความชินก่อนกลับไปทำ และยังต้องพิจารณาการบ้านที่ให้ไปยากจนเกินไปหรือเปล่าหรือเหมาะสมกับมาตนฐานที่กำหนดไว้หรือเปล่า เมื่อทำไปแล้วเด็กก็ยังทำตามเดิมอยู่ในเมื่อครูพูดตักเตือนหรือพูดถึงคุณประโยชน์ต่างๆนานาแล้วครั้งนี้ครูก็ต้องมีการลงโทษสำหรับเด็กที่ไม่ส่งการบ้านเช่นว่าให้ทำเวรแทนเพื่อน โดนตี ยืนเรียน เป็นต้น แต่อย่าลงโทษเด็กด้วยวิธีซ้ำๆเพราะทำให้เด็กเกิดความเคยชินดังนั้นต้องทำครั้งเดียวแล้วเด็กเกิดความอายจนมาอยากทำอีกแล้ว และก็เกิดความสนใจต่อการบ้านที่จะส่งพรุ่งนี้จนได้รับคำชม
  นางสาวรอกีเย๊าะ เพ็ง
  รหัส 405304051
  เอก คริตศาสตร์

  ReplyDelete
 30. พฤติกรรมเด็กไมส่งการบ้าน
  การที่เด็กไม่ส่งการบ้านเป็นสิ่งที่เราต้องงรู้ว่าเด็กเป็นเด็กในลักษณะใด เช่นว่าติดเกมคอมพิวเตอร์อย่างแรง หรือติดเล่นกับเพื่อนๆ จนไม่สนใจการบ้านที่สั่งให้ส่งในวันพรุ่งนี้เช้า หรือไม่เวลาทำการบ้านเจอคำถามที่ยากเกินจะตอบได้อย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์นั้นเอง เด็กส่วนใหญ่คิดว่ายาก เครียดกับตัวเลขมากมาย อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เด็กไม่ส่งการบ้านนั้นเอง หรือวิชาภาษาอังกฤษที่ต้องจำคำศัพท์ที่ยากๆจนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายได้ หากว่าดิฉันเป็นครู อันดับแรกที่ต้องคำนึงถึงก็คือการเรียกซักถามถึงปัญหาว่าทำไมถึงไม่ทำการบ้านส่งครู เกิดปัญหาอะไรขึ้น ซักถามจนเด็กเกิดความสัมพันธ์ใกล้ชิดการพูดหวาดหลอมช่วยให้เด็กกล้าที่จะเล่าถึงเหตุการณ์ของตนได้ หลังจากนั้นเราก็พยายามอธิบายถึงความสำคัญของการทำการบ้านนี้เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเด็กๆมันเป็นการฝึกการใช้สมอง ฝึกสมาธิ ฝึกความอดทนทำให้เป็นคนเก่งคนดีของห้องและโรงเรียน พ่อแม่ของเธอก็จะชมเชยและให้รางวัลที่เธออยากได้มากที่สุดด้วย และครูก็จะมีรางวัลเช่น สมุด กระเป๋า หรือดินสอให้เธอ เมื่อพูดถึงปัญหาของเด็กแล้วเราก็นำมาปรับปรุงกันในห้อง ครั้งนี้เราต้องเพิ่มกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับเนื้อหาให้มากที่สุด หรือสอนให้เด็กเกิดความชินก่อนกลับไปทำ และยังต้องพิจารณาการบ้านที่ให้ไปยากจนเกินไปหรือเปล่าหรือเหมาะสมกับมาตนฐานที่กำหนดไว้หรือเปล่า เมื่อทำไปแล้วเด็กก็ยังทำตามเดิมอยู่ในเมื่อครูพูดตักเตือนหรือพูดถึงคุณประโยชน์ต่างๆนานาแล้วครั้งนี้ครูก็ต้องมีการลงโทษสำหรับเด็กที่ไม่ส่งการบ้านเช่นว่าให้ทำเวรแทนเพื่อน โดนตี ยืนเรียน เป็นต้น แต่อย่าลงโทษเด็กด้วยวิธีซ้ำๆเพราะทำให้เด็กเกิดความเคยชินดังนั้นต้องทำครั้งเดียวแล้วเด็กเกิดความอายจนมาอยากทำอีกแล้ว และก็เกิดความสนใจต่อการบ้านที่จะส่งพรุ่งนี้จนได้รับคำชม
  นางสาวรอกีเย๊าะ เพ็ง
  รหัส 405304051
  เอก คริตศาสตร์

  ReplyDelete
 31. พฤติกรรมเด็กไมส่งการบ้าน
  การที่เด็กไม่ส่งการบ้านเป็นสิ่งที่เราต้องงรู้ว่าเด็กเป็นเด็กในลักษณะใด เช่นว่าติดเกมคอมพิวเตอร์อย่างแรง หรือติดเล่นกับเพื่อนๆ จนไม่สนใจการบ้านที่สั่งให้ส่งในวันพรุ่งนี้เช้า หรือไม่เวลาทำการบ้านเจอคำถามที่ยากเกินจะตอบได้อย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์นั้นเอง เด็กส่วนใหญ่คิดว่ายาก เครียดกับตัวเลขมากมาย อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เด็กไม่ส่งการบ้านนั้นเอง หรือวิชาภาษาอังกฤษที่ต้องจำคำศัพท์ที่ยากๆจนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายได้ หากว่าดิฉันเป็นครู อันดับแรกที่ต้องคำนึงถึงก็คือการเรียกซักถามถึงปัญหาว่าทำไมถึงไม่ทำการบ้านส่งครู เกิดปัญหาอะไรขึ้น ซักถามจนเด็กเกิดความสัมพันธ์ใกล้ชิดการพูดหวาดหลอมช่วยให้เด็กกล้าที่จะเล่าถึงเหตุการณ์ของตนได้ หลังจากนั้นเราก็พยายามอธิบายถึงความสำคัญของการทำการบ้านนี้เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเด็กๆมันเป็นการฝึกการใช้สมอง ฝึกสมาธิ ฝึกความอดทนทำให้เป็นคนเก่งคนดีของห้องและโรงเรียน พ่อแม่ของเธอก็จะชมเชยและให้รางวัลที่เธออยากได้มากที่สุดด้วย และครูก็จะมีรางวัลเช่น สมุด กระเป๋า หรือดินสอให้เธอ เมื่อพูดถึงปัญหาของเด็กแล้วเราก็นำมาปรับปรุงกันในห้อง ครั้งนี้เราต้องเพิ่มกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องกับเนื้อหาให้มากที่สุด หรือสอนให้เด็กเกิดความชินก่อนกลับไปทำ และยังต้องพิจารณาการบ้านที่ให้ไปยากจนเกินไปหรือเปล่าหรือเหมาะสมกับมาตนฐานที่กำหนดไว้หรือเปล่า เมื่อทำไปแล้วเด็กก็ยังทำตามเดิมอยู่ในเมื่อครูพูดตักเตือนหรือพูดถึงคุณประโยชน์ต่างๆนานาแล้วครั้งนี้ครูก็ต้องมีการลงโทษสำหรับเด็กที่ไม่ส่งการบ้านเช่นว่าให้ทำเวรแทนเพื่อน โดนตี ยืนเรียน เป็นต้น แต่อย่าลงโทษเด็กด้วยวิธีซ้ำๆเพราะทำให้เด็กเกิดความเคยชินดังนั้นต้องทำครั้งเดียวแล้วเด็กเกิดความอายจนมาอยากทำอีกแล้ว และก็เกิดความสนใจต่อการบ้านที่จะส่งพรุ่งนี้จนได้รับคำชม
  นางสาวรอกีเย๊าะ เพ็ง
  รหัส 405304051
  เอก คริตศาสตร์

  ReplyDelete
 32. การนักเรียนคนหนึงคนใดไม่ส่งการบ้านบ่อยครั้ง แน่นอนจะต้องมีปัญหาของนักเรียนคนนี้ ดั้งนั้นเราต้องศึกษาถึงปัญหาของเด็ก โดยต้องถ่ามตัวนักเรียนเอง และเพื่อนๆที่สนิทกับเข้า หรือถ่ามพ่อแม่ของเขาเอง เมื่อเราทราบถึงปัญหาของนักเรียนแล้วเราก็ต้องพิจารณาในการใช้ตัวเสริมแรงให้นักเรียนขยันทำการบ้านทุกครั้ง และปรับเปลียนพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้น
  สมมตินักเรียนคนใดขี่เกียจเพราะพ่อแม่ไม่ใส่ใจในการเรียนของเขา เราก็ต้องเขาใจเด็ก และค่อยๆให้กำลังใจเขาอยู่เสมอ และค่อยชมเขาอยู่เสมอ เราควรเขาไปทำความสนิทกับเขาค่อยถ่ามเขาอยู่อย่างสมำเสมอเป็นพิเศษ
  จนเขาไว้ใจเรา ทำให้เข้าเกิดความละอ้ายใจที่ไม่ส่งการบ้านเหมื่อนเพื่อนๆ เมื่อเห็นพฤติกรรมเขาจะเข้ากับเพื่อนเช่นเขาถ่ามถึงเรื่องการบ้าน เราก็ควรสนับสนุนเขาอยู่เรื่อย จนในที่สุดเขาก็เปลียนพฤตกรรมไม่ส่งการบ้านกล้ายเป็นนักเรียนที่ขยันได้ในที่สุด
  และสำหรับผมการลงโทษเป็นทางสุดท้ายในการแก้ปัญหาใด


  นายอัสรี บูกุ (02)
  รหัสนักศึกษา 405304068
  โปรแกรม คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 33. การที่เด็กไม่ส่งการบ้านนั้นมีหลายสาเหตุ
  1-ต้องปรึกษาเด็กบ่อยๆๆ
  2-ให้กำลังใจอยู่เสมอ
  3-ควรไปหาพ่อแม่ว่าเด็กมีปัญหาอะไร
  4-ควรทำโทษในลักษณะเชิงวิชาการ
  5-ควรเอาใจใสเขาให้มากกว่าเดิม
  6-คอยชมเขาตลอดเวลาที่มาเรียน
  1.2.2-ส่วนการลงโทษนั้น
  1-ควรเล่าว่านักเรียนที่ดีควรส่งงานอาจารย์เสมอ
  2-ไม่ควรดุด่าว่าร้ายกับเด็ก
  3-ให้กำลังกับเด็กอย่างเสมอๆๆ
  นายบูดอรี แวกาจิ
  รหัส 405304070
  โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์

  ReplyDelete
 34. การที่เด็กไม่ส่งการบ้านนั้น ถือว่าเป็นความผิด แต่ไม่ใช่ความผิดที่ร้ายแรงเป็นความผิดที่เกิดจากความไม่รับผิดชอบในตัวเด็กเอง ดังนั้นสมควรแก่การถูกทำโทษ แต่หากเราทำโทษไปแล้วเด็กยังมีพฤติกรรมแบบเดิมๆอยู่ เราก็ควรหยุดการลงโทษ เพราะมันจะกลายเป็นการเสริมแรงมากกว่า ขั้นต่อไป เราก็ควรหันมาถามปัญหาที่เกิดจากตัวเด็กเอง เช่น ไม่เข้าใจในเนื้อหา ทำไม่เป็น ไม่อยากจะทำ หรืออาจมีปัญหาจากทางบ้าน เป็นต้น แล้วค่อยๆเสริมแรงด้วยคำพูดที่ดี ปลอบใจ พูดให้แง่คิดในทางบวก เช่น ครูเชื่ิอนะ ว่าเธอทำได้ บางที่เธออาจจะทำได้ดีกว่าเพื่อนคนอื่นๆก็ได้นะ เป็นต้น พยายามเอาใจใส่เด็กคนนี้เป็นพิเศษ ให้เขารู้สึกดีไปกับท่าทีของครู

  นัสรินทร์ มะดง
  รหัส 405304077

  ReplyDelete
 35. ถ้าดิฉันเป็นครู การให้การเสริมแรงพฤติกรรมเด็กที่ไม่เคยส่งการบ้านเลยนั้น ก่อนอื่น เราควรดูที่ตัวเราก่อนว่าเราสั่งการบ้านในลักษณะไหน การบ้านที่ยากเกินไปหรือการบ้านที่ยังไม่เคยสอน บางทีเราสอนไม่เข้าใจ ก็ให้การบ้านยากๆ ไป อาจทำให้เด็กเกิดความเครียดและไม่ส่งการบ้าน เมื่อเราดูตัวเราแล้ว เราก็เข้าไปทำความเข้าใจกับเด็ก โดยเข้าไปพูดคุยถามเด็กว่าทำไมไม่ส่งการบ้าน เด็กอาจจะตอบหลายลักษณะ ซึ่งเราก็เข้าไปแก้ไขในส่วนที่เป็นปัญหานั้นๆ แต่ถ้าเด็กยังไม่ส่งอีกเราก็ควรไปปรึกษาครอบครัวเขาหรือให้คำแนะนำกับพ่อแม่เด็ก
  หรืออาจให้การเสริมแรงโดยการบวกคะแนนเพิ่มในกรณีที่เด็กทำการบ้านและให้ดาวเพื่อเด็กจะได้รู้สึกภูมิใจหรืออาจจะให้ขนมที่ซื้อมาจากสถานที่แปลกๆหรือขนมที่เด็กสนใจ เพื่อที่เด็กจะได้สนใจในการทำการบ้านเพิ่มขึ้นและถ้าเด็กยังไม่สนใจที่จะทำการบ้านอีกเราก็ควรลงโทษเด็กบ้างเพื่อเด็กจะได้มีความกระตือรือร้นในการทำการบ้าน การลงโทษก็ควรลงโทษให้เหมาะสมกับวัยเด็กเช่น ให้ยืนหน้าห้อง ให้เดินเป็ดรอบห้อง ให้เคาะโต๊ะ ให้ออกมาเล่านิทาน
  ให้ทำความสะอาดห้องทุกวันในวันที่ไม่ได้ทำการบ้านและอื่นๆที่เป็นการลงโทษที่เหมาะสมสำหรับวัยเด็ก และการลงโทษเหล่านี้แหละอาจจะทำให้เด็กไม่อยากได้รับจนกระทั่งเขาอาจจะอยากทำการบ้านมากกว่าโดนลงโทษด้วยซ้ำไป

  ชื่อ นางสาว ซูไลฮา โตะสนิ
  รหัส 405304089
  โปรแกรม คณิตศาสตร์

  ReplyDelete